ДуплоФЛЕКС® Праймер П

1937
Spread the love

Оцветениятв зелен цвят праймер оптимизирафиксирането на краищата на клишето въвфлексопечата.
Честосрещано нежелано явление във флексопечатае повдигането на краищата на клишето впроцеса на печатането. За да се избегнет.н. Edge-Lifting, краищата могат да се обработятпредварително с праймера DuploFlex®Primer P. Потози начин се увеличава силата наприлепване на крайните участъци наклишето.Праймерът е резултат от дълги и задълбоченилабораторни изследвания на специалиститена Lohmann. Той се съхранява при стайнатемпература и има срок на годност 6месеца след доставката. Нанася сеизключително лесно и две минути следобработката с DuploFlex® Primer P клишетовече може да се монтира по обичайнияначин, като след това демонтажът същое безпроблемен. Особено пригоден е прицилиндри с малки диаметри, а също иклишета, разположени непосредственоедно до друго. Задължително условие епраймерът да се нанесе преди първоначалнатаексплоатация на клишето и клишепласта,в противен случай качествата му не могатда бъдат използвани рационално. Доставясе в тубички със съдържание 20мл.

Благодарение на фирма КЛЕБЕКСВасилевЕООДпраймерът е достъпен и на българскияпазар.
Предиполагането на клишето, то следва да сепочисти с подходящо почистващо средствоот прах,мазнини и други замърсявания.За да се получи оптимално фиксиранесъответно лепилна сила и да може да сеподпомогне равномерното фиксираневърху ръкавния цилиндър или върхунатисковия цилиндър , следва да се изчакапълното изсъхване на почистващотосредство (фиг.1) . Тукследва да се спазват следните указанияза работа:

  1. Преди употреба се разклаща затворената тубичка с праймера.
  2. Отстранява се капачката и течността се нанася равномернооколо 2 см с края на тубичката върху обратната страна по краищата наклишето (Фиг.2)
  3. Изчаква се до пълното изсъхване на праймернататечност/около 2 минути/.
  4. След това се монтира клишето по обичайния начин

inline_506_https://printguide.info/images/g3039.png

Фиг.1                                                   Фиг.2

Вносител:
КЛЕБЕКСВасилев ЕООД
ул.ВелчоАтанасов N50
1505София
Тел.:02 944 30 06
Тел/факс02 943 53 30, GSM0888 87 76 51
e-mail:wassilev@abv.bg,www.klebex.eu

Име: Пламен Давидов

Професионален опит: Машинен инженер, практик, с богати познания в областта на печатните технологии и основният двигател на Полиграфия инфо. Над 12 години се занимава с предпечат, дигитален печат, експонация, специализирал в чужбина поддръжка на ctp на Dainipon Screen .

Настоящи занимания: Пламен е човекът, който следи тенденциите почти денонощно и определя редакционната политика на Printguide.info. Търсач на новости и информация, той е справочникът ни за всички фирми на българския пазар, оборудването, което имат и пазарния им дял. За нещата, които не знае, знае кого да попита и къде да потърси информация. Освен за редакционната политика, се грижи за техническата изправност на всичките ни сайтове.

В свободното си време: Посветен е на футболния отбор на Полиграфия инфо.