ДуплоФЛЕКС® Праймер П

1976

Оцветеният в зелен цвят праймер оптимизира фиксирането на краищата на клишето във флексопечата.

Често срещано нежелано явление във флексопечата е повдигането на краищата на клишето в процеса на печатането. За да се избегне т.н. Edge-Lifting, краищата могат да се обработят предварително с праймера DuploFlex® Primer P. По този начин се увеличава силата на прилепване на крайните участъци на клишето. Праймерът е резултат от дълги и задълбочени лабораторни изследвания на специалистите на Lohmann. Той се съхранява при стайна температура и има срок на годност 6 месеца след доставката. Нанася се изключително лесно и две минути след обработката с DuploFlex® Primer P клишето вече може да се монтира по обичайния начин, като след това демонтажът също е безпроблемен. Особено пригоден е при цилиндри с малки диаметри, а също и клишета, разположени непосредствено едно до друго. Задължително условие е праймерът да се нанесе преди първоначалната експлоатация на клишето и клишепласта, в противен случай качествата му не могат да бъдат използвани рационално. Доставя се в тубички със съдържание 20мл.

Благодарение на фирма КЛЕБЕКС Василев ЕООД праймерът е достъпен и на българския пазар.
Преди полагането на клишето, то следва да се почисти с подходящо почистващо средство от прах,мазнини и други замърсявания. За да се получи оптимално фиксиране съответно лепилна сила и да може да се подпомогне равномерното фиксиране върху ръкавния цилиндър или върху натисковия цилиндър , следва да се изчака пълното изсъхване на почистващото средство (фиг.1) . Тук следва да се спазват следните указания за работа:

  1. Преди употреба се разклаща затворената тубичка с праймера.
  2. Отстранява се капачката и течността се нанася равномерно около 2 см с края на тубичката върху обратната страна по краищата на клишето (Фиг.2)
  3. Изчаква се до пълното изсъхване на праймерната течност/около 2 минути/.
  4. След това се монтира клишето по обичайния начин

DuploFlex Primer P

Фиг.1                                                         Фиг.2

Вносител:
КЛЕБЕКС Василев ЕООД
ул.Велчо Атанасов N 50
1505 София
Тел.: 02 944 30 06
Тел/факс 02 943 53 30, GSM 0888 87 76 51
e-mail: wassilev@abv.bg, www.klebex.eu

Име: Пламен Давидов

Професионален опит: Машинен инженер, практик, с богати познания в областта на печатните технологии и основният двигател на Полиграфия инфо. Над 12 години се занимава с предпечат, дигитален печат, експонация, специализирал в чужбина поддръжка на ctp на Dainipon Screen .

Настоящи занимания: Пламен е човекът, който следи тенденциите почти денонощно и определя редакционната политика на Printguide.info. Търсач на новости и информация, той е справочникът ни за всички фирми на българския пазар, оборудването, което имат и пазарния им дял. За нещата, които не знае, знае кого да попита и къде да потърси информация. Освен за редакционната политика, се грижи за техническата изправност на всичките ни сайтове.