ЕТ ИВАН ТОДОРОВ 98 внедрява метод за изработка на светлинни надписи с обемни светещи букви

800
ЕТ ИВАН ТОДОРОВ 98 внедрява метод за изработка на  светлинни надписи с обемни светещи букви

По договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.004-0064-C01.

 

ЕТ „ИВАН ТОДОРОВ 98” e  бързо развиваща се фирма, оперираща на пазара в сферата на рекламна и издателска дейност, дизайн и изработка на рекламни и печатни материали. Част от продукцията, която се произвежда към настоящия момент са светлинни надписи, включени в изработваната външна реклама от страна на компанията.

В последните две години компанията насочи услията си именно към прилагане на нови технологични решения/процеси в изработване на този вид продукт.

Разработената концепция-процес на дружеството  е свързан с прилагане на нови съвременни технологи и нови практики при отделните производствени операции, които все още българските фирми не използват. 

С иновативната си разработка фирмата кандидатства по процедура BG16RFOP002-3.004 Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите по ОПИК 2014-2020. ЕТ „ИВАН ТОДОРОВ 98” сключи на 27.11.2018 г. договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.004-0064-C01.

Предметът на проекта е именно внедряването на ново иновативно технологично  решение – метод за изработка на  светлинни надписи с обемни светещи букви.

Иновативният процес, предмет на проектното предложение се явява пилотен за България и се базира на въвеждане на съвременни високотехнологични решения за отделните етапи на производствения процес на светлинни надписи, който не е прилаган към настощия момент в България.

Прилагането на нов метод при изрязване, сглобяване, брандиране и отпадането на етапа на боядисване в изработването на светлинни надписи има за цел да създаде процес, който е ресурсноефективен, по-бърз и прецизен, благодарение на който ще се постигне екологосъобразен дизайн на крайния продукт, редуциране на разходи за използвани суровини, пълна удовлетвореност на клиентите и отлично качество и стойност, лесни за инсталиране и лесни за употреба надписи.

Чрез изпълнението на проекта дружеството внедри реално в производството си иновативното технологично  решение, което се базира на използване на много по-малко материали,предотвратяване на специфични отпадъци, по-малко операции, т.е. редуциране на времето за изработка като като се гарантира повишаване на качеството, безопастността и естетическата визия на продукта –светлинни надписи и се осигурява удължаване на срока на експлоатацията му.

Източник: ЕТ „ИВАН ТОДОРОВ 98”

Име: Десислава Тодорова

Професионален опит: Познава печатния бранш по-добре от страната на клиента. Над 10 години се занимава с организацията на рекламни кампании, медия планиране, събития и продажба на реклама. Образованието по "Масови комуникации" в НБУ със специалност "Продуцентство" й дава възможност да се занимава с рекламните кампании на големи концерти и събития. Има стаж в БТА като репортер - мястото, на което е научила как се пишат новините.

Настоящи занимания: В последните 15 години се е посветила на портала Printguide.info и свързаните с него сайтове. През повечето време се занимава с продажби на рекламните площи, но не малка част от времето си отделя в създаване на новите проекти към портала.
Създател на печатните издания "Принт идея", "Dotbrain - пътеводител на пазара на труда в печата и рекламното производство".

В свободното си време: активен блогър и любител-градинар.