Какви са приложенията на ebeam технологията в печата?

1520
Какви са приложенията на ebeam технологията в печата?

Все по-често в полиграфията започва да се споменава ebeam технологията. Ето защо е редно да внесем малко повече яснота по тази новост на пазара.

 

ebeam технологията в печата

 

Названието е съкращение от английските думи “electron” и “beam”. Най-просто обяснено това е насочен лъч от електрони, генерирани от катод, намиращ се във вакуумна среда с висок електричен потенциал. Преминаващият ток през волфрамовите нишки, от които е създаден катодът, води до генериране на електрони. В последствие те са насочени от електростатична оптика през прозорец от тънко титаново фолио и в последствие попадат в атмосферата, с което се случват и процесите, които правят тази технология приложима в печата.

Електронните лъчи се разделят на две енергийни нива – високоенергийни (с енергийно ниво над 300 000 eV) и нискоенергийни (под 300 000 eV). Технологията ebeam работи във вторите. Това води до по-малък размер и съответно по-ниска производствена цена на системите за защита на вакуумната среда, а оттам и на самите модули. Характерно за продуктови линии с ebeam технология е липсата на необходимост от нагряване, което води до редуциране на потреблението на електрическа енергия в някои промишлени процеси между 50 и 90%.

Без да навлизаме в дълбочина на техническите параметри стигаме и до основния ефект от ebeam технологията върху полиграфията. Той се изразява във възможността за втвърдяване или сушене на различни субстанции при излагането им на електронни лъчи. Този метод е познат и посочван като „EB curing” в новите модели машини. Електронният лъч приложен върху течни или полувискозни продукти катализира полимеризация на свободни радикали при тях и по този начин се получава верижна реакция за свързване в по-дълги вериги и в крайна сметка получаване на полимер с много по-вискоко молекулярно тегло от неговите съставни компоненти. Именно поради този факт обработката по този метод на мастила, лепила и лакови покрития става все по-популярна.

Интересно приложение на технологията са намерили и от Tetra Pak, които извършват стерилизация на картонените си опаковки посредством ebeam. При този процес изцяло се замества използването на химикали, което от своя страна позволява технологията да се прилага за медицински опаковки, опаковки за храни без наличие на фотоинициатори или вредни летливи органични съединения. Втвърдяването посредством ebeam разширява възможностите за печат върху чувствителни на топлина материали, алуминиеви фолиа и други. Този тип продукти се характеризират с по-висока устойчивост на надраскване и пробиване.

 

ebeam технологията в печата

Новата технология позволява и развиването на нови семейства полимерни материали – лепила, покрития, филми, 3D отпечатани части и други. Това е възможно поради факта, че ebeam позволява да бъдат свързани материали, които до момента не са имали такава възможност или за целта се се използвали силнотоксични химикали.

Текста написа: Антон Даскалов
Източник: ebeamtechnologies.com

Име: Антон Даскалов

Бакалавър по телекомуникации в Нов Български Университет, а също и бакалавър по Икономика с профил Бизнес администрация. Практик с над 10 годишен опит в сферата на офсетовия печат и номерацията. Въвежда дигиталния печат в портфолиото на офсетовата печатница Оптимал принт. В момента - технолог дигитален печат и фото ентусиаст с добро портфолио.

http://antondaskalov.photography/