Как да управляваме ресурсите на печатницата в случай на бедствие

818
Как да управляваме ресурсите на печатницата в случай на бедствие

В последния брой на списание “Полиграфия” можете да намерите интересна статия, която описва някои съвсем прости неща, с които можем да подготвим нашия бизнес във случай на бедствие или авария.

Подобни неща се случват рядко, но щетите за бизнеса могат да бъдат много големи, ако не сме предприели правилните мерки за предпазване или минимизиране на последствията.

От статията можете да научите:

  • Как да класифицирате бизнес системите спрямо тяхната критичност за бизнеса
  • Няколко добри практики при изграждането на бизнес системи
  • Добри съвети за минимизиране на щети предизвикани от различни източници – наводнение, пожар, човешка грешка и други
  • За различни видове вторични и осигурителни системи на сървъри, захранване, мрежа и други

Източник: ГЕД ООД

Интернет портал за печатни технологии.