Книгите се завръщат към печата

1835
Книгите се завръщат към печата

С 2,4% са се увеличили продажбите на печатни книги през 2014 година по данни на Nielsen BookScan.

печат на книги

 

Ръстът се дължи най-вече на търговията на дребно, където увеличението е с 3,4% в сравнение с 2013 година. Това компенсира спада от 1,8% при търговците на едро. Продажбите на дребно, които заемат основен дял и към които спада и Amazon постигнаха малко под 519 милиона продадени книги. Общият брой продадени книги за 2014 година в Америка възлиза на 635 милиона.

Данните на Nielsen BookScan обхващат приблизително 80% от пазара на книги в Америка, като през 2013 година се добавят и данните от търговската верига Wallmart. Данните от 2014 година доказват, че печатните книги са предпочитани пред електронния еквивалент. Най-ниските нива в продажбите на печатни книги е отбелязано през 2012 година, 2 години след ръстът на е-книгите, когато са продадени едва 590 милиона екземпляра. Две години по-късно ръстът вече е 7.6%.

Най-значителен ръст се наблюдава при детската и младежка литература – между 12 и 15.6% в зависимост от категорията на изданията. Този факт само доказва, че хартиените книги са предпочитани от по-младата аудитория. При изданията за възрастни, ръстът е едва 1.4%.

 

печат на книги

При луксозните и не толкова масови издания също се наблюдава голям ръст при продажбите, който може да се обоснове с факта, че те предлагат много по-полезно и разбираемо допълнително съдържание, отколкото може да се представи в електронен формат. На другия полюс са масовите романи с меки корици, при които се наблюдава спад с над 10%, продиктуван от възможността за замяна с електронен еквивалент.

Източник: www.publishersweekly.com
Текста написа: Антон Даскалов

Антон Даскалов

Име: Антон Даскалов

Бакалавър по телекомуникации в Нов Български Университет, а също и бакалавър по Икономика с профил Бизнес администрация. Практик с над 10 годишен опит в сферата на офсетовия печат и номерацията. Въвежда дигиталния печат в портфолиото на офсетовата печатница Оптимал принт. В момента - технолог дигитален печат и фото ентусиаст с добро портфолио.

http://antondaskalov.photography/