Кратка история и значение на MICR печата

1788
Кратка история и значение на MICR печата

Разпознаването на символи, отпечатани с магнитно мастило (MICR Printing) е добре позната технология, използвана основно за бърза обработка на финансови документи.

печат с магнитни мастила

 

Пример са банковите чекове, които биват бързо прочитани посредством специални скенери, разработени за работа със специфичните шрифтове и мастила. Този метод за отпечатване е познат от 50-те години на миналия век и все още е масово използван в банковия сектор. За разлика от баркодовете, тук символите могат да бъдат разчетни дори и от хората.

Разработването на MICR печата
Преди разработването на MICR, банковите чекове и документи са се обработвали ръчно. Индустриалното развитие в средата на 40-те години довежда до масовото използване на банкови услуги, което от своя страна затруднява самите банки. Именно това е причината да започне да се търси нов начин на работа с документите, така че тяхната обработка да бъде бърза, ефективна, но най-вече точна. Банковата и електронна индустрии започват съвместна работа и резултатът се появява няколко години по-късно под формата на първия MICR отпечатан формуляр. Негови създатели са Института за изследвания в Станфорд, където използват оборудване, създадено от General Electric.

Какво представлява технологията MICR
При MICR се използват символи със специфичен дизайн, отпечатани с магнитно мастило. Познати са два основни шрифта за изписване на информацията, носещи наименованията e-13b и cmc-7, които се използват в различните части от света. Първият е разработен в САЩ и се използва още в Канада, Австралия, Великобритания, Япония, Индия, Мексико, Колумбия и Турция, а вторият е разработен във Франция и се използва още в Испания, Израел и Южна Америка (с изключение на Колумбия). За отпечатване се използват специализирани мастилено-струйни принтери, работещи с посочените мастила или тонери, съдържащи железен оксид. Всеки записан символ се възпроизвежда посредством различна форма на вълната при прочитане от четящата глава и по този начин лесно може да бъде разпознат от системата. Принципът на прочитане е много сходен с този на аудио касетите. Честотата на грешки, която се среща при този метод на разпознаване е много по-ниска от тази при оптично разпознаване на символи.

Защо MICR печатът е важен
Тази технология извършва основна промяна в банковия сектор. Днес тя се използва дори от авиокомпаниите в процеса по проверка на билетите. Чрез MICR се спестява време за проверка на валидността на важни документи. По-важното обаче е, че информацията не се нарушава, дори в случай, че нейната видимост е нарушена от мастило, печат или подпис.

Източник: techgyo.com
Текста написа: Антон Даскалов

Име: Антон Даскалов

Бакалавър по телекомуникации в Нов Български Университет, а също и бакалавър по Икономика с профил Бизнес администрация. Практик с над 10 годишен опит в сферата на офсетовия печат и номерацията. Въвежда дигиталния печат в портфолиото на офсетовата печатница Оптимал принт. В момента - технолог дигитален печат и фото ентусиаст с добро портфолио.

http://antondaskalov.photography/