Кръговрат на живота при тонер консумативите

3030
Кръговрат на живота при тонер консумативите

Почти всички печатници предават своите хартиени отпадъци за рециклиране. Част от производителите и вносители на хартия регистрират фирми за изкупуване на отпадъчната хартия.

живота при тонер консумативите

 

Как обаче стои въпросът при тонер консумативите, където също е възможно рециклиране и повторно използване и дали сме толкова добре запознати с възможностите, както с рециклирането на хартията?

Потребителите могат да избират сред 3 основни варианта (не всеки от тях обаче се предлага в България към момента):

Работа с оригинални тонер консумативи от доставчика на оборудване
В този случай тонер консумативите се закупуват от доставчика на оборудването (например Konica Minolta, HP, Canon, Ricoh, Samsung и други). В много страни по света е възможно използваните консумативи да бъдат върнати на доставчика за рециклиране. Например в сайта на Canon Нова Зенландия твърдят, че почти всеки консуматив може да бъде рециклиран или повторно използван. Тук става дума не само за пластмасовите, алуминиеви и метални компоненти, но дори и за отпадъчния тонер или остатъчното мастило от мастилено-струйни касети. Рядко обаче от компаниите стигат до повторно използване, а основно рециклират, като идеята е техните консумативи да не попадат при други компании за повторно използване.

 

живота при тонер консумативите

В програмите за рециклиране на доставчиците, касетите и опаковките се сортират в зависимост от материала, от който са изградени (например: Полипропилен, Полиетилен, HDPE и други). Следва разглобяване на съставни части, почистване и предаване на пластмасовите елементи за рециклиране. По същия начин се процедира и с металните елементи. Интересно е обаче, че дори отпадъчният тонер може да се използва повторно. В случаите, когато отделните цветове се събират разделно в машината, то е възможно тонерът или мастилото да се използва в разработването на добавки за рисуване. Има машини, които събират отпадъчния тонер в един контейнер, от където разделянето е невъзможно. За сметка на това Австралийската компания CloseTheLoop използва този отпадък като добавка за покритие в асфалтовите смеси. Дори в доклад №34 от 2013 година на Италианската асоциация на химическите инженери (Цялото изследване може да прочетете на: www.aidic.it) се посочва, че при смесването на остатъчен тонер на прах с 10% калцит се получава битумна добавка, която е с много по-добри свойства от предлаганите в строителството. Пак там се посочва, че приблизително на около 10% се равнява тонерът, който отпада при печат, а 66% от него може да се използва отново.

За съжаление подобни програми, като посочените по-горе, не се предлагат в България или няма достатъчно информация за тях. По този начин много често празните касети, опаковки от тонери и консумативи от офисни машини отиват в компании, които предлагат преработване. В световен мащаб големите производители държат около 90% от доставката на тонер консумативи и имат програми за рециклиране, тъй като те са основно перо в техния бизнес. Именно поради това доставчиците на оборудване защитават правата си в съда от компании, които се възползват от тяхната интелектуална собственост. Но защо в България липсват подобни програми, няма адекватен отговор. За отпадъците от производствените машини отговарят самите печатници и в най-добрия случай те отиват в контейнерите за рециклиране, а от доставчика пристигат чисто нови.

В заключение може да се посочи, че все пак оригиналните тонер консумтиви гарантират най-високо качество на отпечатването, тъй като са предназначени за конкретната машина. За сметка на това и цената им е най-висока в сравнение с останалите, които ще бъдат разгледани по-долу.

 

живота при тонер консумативите

Работа със съвместими тонер консумативи
Съвместимите тонер консумативи се предлагат на много по-ниска цена, но в този случай се прави компромис с качеството. Ето защо те се използват основно при монохромен печат. Поради защитените патенти на някои компании, използването на подобен тонер в някои случаи дори може да се смята за престъпление. Твърдението на производителите на съвместими тонери е, че с техните продукти могат да се отпечатат повече страници, но това не е доказано в практиката.

Повторно използвани тонер консумативи
Това са тонер консумативи, произведени по оригинална спесификация, използващи комбинация от вече използвани, ремонтирани и нови части. Този тип консуматив се използва най-често при офис устройствата с касети, при които се извършва замяна на износените части. Процесът може да се повтаря до няколко пъти. Хубавото тук е, че от екологична гледна точка той е най-приемлив за околната среда в сравнение с предходните два. Цената също е най-изгодна, но това е в резултат на компромиса, който се допуска с качеството на печат.

А, вие какви тонер консумативи използвате и срещали ли сте проблеми с възможността за рециклирането им?

Източник: www.ameterreading.com
Текста написа: Антон Даскалов

Име: Антон Даскалов

Бакалавър по телекомуникации в Нов Български Университет, а също и бакалавър по Икономика с профил Бизнес администрация. Практик с над 10 годишен опит в сферата на офсетовия печат и номерацията. Въвежда дигиталния печат в портфолиото на офсетовата печатница Оптимал принт. В момента - технолог дигитален печат и фото ентусиаст с добро портфолио.

http://antondaskalov.photography/