Лидерство на HP Indigo отностно стабилност на цвета.

1732
Лидерство на HP Indigo  отностно стабилност на цвета.

Авторитетното в областта на полиграфията списание Seybold Report е провело практически тест на цифровите печатни машини висок клас: Kodak Nexpress, Xeikon 5000, HP Indigo 5000 и Xerox iGen3.

Задачите на теста са били следните:

1. Способни ли са цифровите печатни машини да обезпечат офсетно или по-добро качество.

2. Съответства ли заявената скорост на печат на реалната.

3. Способни ли са машините на печат при тази скорост без заклинване на хартия.
 

Тестовият тираж се е състоял от 250 листа, 125 листа са били използвани като референсни за оценка на разноотенъчноста, като са били измервани всеки 25. Всички машини са се справили с тестовете , но най-добра стабилност на цвета е показал HP Indigo press 5000. В друг тест са били изключвани машините за 10 мин и отновo са включвани. След това е бил измерван първият отпечатан лист. И тук отново HP Indigo press 5000 е показал удивителни резултати. Seybold  оченява високо и Xerox iGen3, но не споменава за резултатите от теста с включване и изключване на машината.

Оценката на Seybold е доста сериозна с оглед на това, че изданието обикновено се скъпи на похвали и превъзходни степени.

Източник: NISSA 

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.