Машините Blizzard вече с възможност за печат с Eco Ultra мастила

1613

Моделите от серията Blizzard вече могат да се поръчват както с Mild Solvent, така и с Eco-Solvent мастила. Blizzard Eco са насочени към тези потребители, които няма да използват техните Blizzard принтери за обичайните големи дневни натоварвания, но за тези, които изискват мощна машина за големи натоварвания.

Машините Blizzard заредени с Eco мастила и с качеството на i² постигат скорост надминаваща 20 м²/ч!
Профил на Blizzard Eco:

• Прeдназначена за потребители, които желаят да използват тяхната машина в нормална офис среда без усилена вентилация или почистване на въздуха.
• За потребители, които няма да използват принтера за нормални днени натоварвания, каквитото се предлагат от Blizzard принтерите с mild solvent мастила.
• За потребители, които обикновенно нямат определени дневни натоварвания, но които периодично са изправени пред големи обеми за къси срокове коитоизискват качеството, което дава технологията i².
• За потребители, които искат да преминат на mild solvent мастила когато техните обеми нарастнат

Работа на Blizzard + Eco Ultra

Начина на работа на Eco Blizzard е идентично свързан с характеристиките на мастилата на Mutoh – Eco-Solvent Ultra.

Te имат сами по себе си по-висока степен на разливане, съпоставени с mild solvent мастилата. Бързият режим 360 dpi не се препоръчва за Blizzard с мастила Eco-ultra. Приложението на режима 360 dpi на Eco Ultra Blizzard се оценява по индивидуални показатели. Поддържаните и препоръчвани режими на Blizzard Eco Ultra с пълна функционалност на i² са бърз 720 и бърз 540 режими.

Приложената таблица представя очакваните скорости на Blizzard зареден с Eco-Solvent Ultra мастила (м²/ч).

„Универсална“ концепция от Blizzard
Сериите принтери на Mutoh Blizzard ще се предлагат като „универсални“ принтери. Практически това означава, че щом се прави поръчка за принтера се отбелязва предпочитания стартер кит на мастила.

Източник: Адком

Интернет портал за печатни технологии.