Микросайт за пластините Brillia HD PRO-T3

1648

Fujifilm стартираха сайт предназначен за печатари, в който обясняват ползите от технологията на безпроцесните пластини и предимствата тяхната Brillia HD PRO-T3.

На www.pro-t3.com можете да видите и прочетете за оперативните и екологични ползи от технологията за печатниците. Освен това има и интересена съпоствка между качествата на  PRO-T3, Agfa Azura TS, Kodak Thermal Direct и Agfa Amigo TS.

На сайта след регистрация можете да намерите и допълнителни ресурси като Ръководство как да подобрите еко показателите на бизнеса си и др.

Източник: cmykdigest.com

Написа: Пламен Давидов

Име: Пламен Давидов

Професионален опит: Машинен инженер, практик, с богати познания в областта на печатните технологии и основният двигател на Полиграфия инфо. Над 12 години се занимава с предпечат, дигитален печат, експонация, специализирал в чужбина поддръжка на ctp на Dainipon Screen .

Настоящи занимания: Пламен е човекът, който следи тенденциите почти денонощно и определя редакционната политика на Printguide.info. Търсач на новости и информация, той е справочникът ни за всички фирми на българския пазар, оборудването, което имат и пазарния им дял. За нещата, които не знае, знае кого да попита и къде да потърси информация. Освен за редакционната политика, се грижи за техническата изправност на всичките ни сайтове.