Мираж организираха HP Open House Event в Пловдив

3061
Мираж организираха HP Open House Event в Пловдив

Събитието се проведе в печатница Тафпринт, където на живо бяха демонстрирани възможностите на HP принтери с латексова печатна технология.

Mateja Zalman

 

Основна тема на събитието беше „Wall Covering & Wall Art” като по време на дискусията гост лекторът от НР Mateja Zalman (Partner Account Manager for South Eastern Europe) запозна присъстващите с предимствата на латексовата печатната технологията и продуктите, които могат да се реализират с нейна помощ.

 

Любомир Парашкевов, Мираж груп

Мираж Груп бяха избрали точното място за провеждане на HP Open House Event, а именно печатница Тафпринт, където ни посрещна напълно оборудван отдел за дигитален печат с широкоформатни машини, машина за директен печат върху плоскости, режещ рутер и др. Посетителите имаха възможност да получат мостри, да тестват и задават своите въпроси в работна среда.

 

HP Open House Event посетители

По време на презентацията присъстваха настоящи и бъдещи клиенти на Мираж Груп, както и специалисти с интерес в сферата на интериорните решения, рекламата и изкуството.

 

Източник: Принтгайд

Пламен Давидов

Име: Пламен Давидов

Професионален опит: Машинен инженер, практик, с богати познания в областта на печатните технологии и основният двигател на Полиграфия инфо. Над 12 години се занимава с предпечат, дигитален печат, експонация, специализирал в чужбина поддръжка на ctp на Dainipon Screen .

Настоящи занимания: Пламен е човекът, който следи тенденциите почти денонощно и определя редакционната политика на Printguide.info. Търсач на новости и информация, той е справочникът ни за всички фирми на българския пазар, оборудването, което имат и пазарния им дял. За нещата, които не знае, знае кого да попита и къде да потърси информация. Освен за редакционната политика, се грижи за техническата изправност на всичките ни сайтове.