Може ли намаляването на намастиляването да спести стотици милиони на печатната индустрия?

1449

Излишното намастиляване на плътните черни фонове може да струва на печатната индустрия стотици милиони евро в глобален мащаб, според изследване на Фламандския Иновационен Център по Графични Комуникации (VIGC).

Отдавна приетото в индустрията схващане е , че общото намастиляване трябва да бъде между 320% и 360% за постигане на плътен черен цвят. Проучванията на VIGC показват, че 260%, или дори 220% са повече от достатъчни, ако конвертирането на цветовете е направено чрез правилните профили. Eddy Hagen, директор на VIGC, коментира изследването: „Искахме да проверим колко можете да намалите общото намастиляване преди да се появи неприемлива разлика. Резултатите бяха удивителни. Старата истина, че ви трябват между 320% и 360% намастиляване, не е вярна, ако преобразувате цветовете правилно.”

намастиляване
Според Hagen, възможностите за икономии са огромни: „Цената на мастилата е между 2% и 5% от цената на печатните материали. Представете си, че на основата на това изследване компаниите намалят изразходваното мастило с 10%. Това ще доведе до намаляване на разходите с между 6 и 15 милиона евро само в Белгия. Ако приложим изчисленията към печатната индустрия в световен мащаб, която възлиза на над 400 милиарда евро, икономиите ще бъдат над един милиард. Освен това, разходът на по-малко суровини за производство на мастилата ще намали замърсяването на околната среда.”
VIGC са провели тестове в голям брой печатници и благодарение на това имат доста добра идея каква е „магическата комбинация” за отпечатване на наситен черен цвят с минимално количество мастило.

При втората фаза на тестовете са проведени редица проби с съчетаване и преработване на ICC профили с намалено намастиляване. Всяка комбинация е тествана и сравнявана с изображения еталони, първо на монитор и след това на цветна проба на хартия. По този начин VIGC са дефинирани оптимизирани ICC профили, с по-малко намастиляване. Резултатът от преобразуването на цветовете с тяхна помощ е бил сравнен с резултата от наложени цветови профили като тези на Adobe и ECI. Резултатите за профилите на VIGC са били положителни.

Накрая VIGC са преминали към тестове при печат, за да установят дали резултатите от екрана и цветните проби ще отговарят на реалния отпечатък. Резултатите са били показани на представители на няколко печатници и, удивително, никой не е успял да открие разликата между изображенията с 320% и 260% намастиляване. Представител на печатница за опаковки, специализирана в областта на шоколадите и сладкишите, дори преценил, че изображението с 220% е най-добро. В теста били включени и изображения, конвертирани с познатите профили на Adobe и ECI, но между тях и изображенията с профилите на VIGC не е имало забележима разлика.

Източник: cmykdigest.com
Текста написа: Мартин Новев

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.