Намаленото търсене въздейства на финансовите резултати на KBA за 2009

1467
Spread the love

Резултатите на компанията са балансирани, въпреки трайно ниското ниво на търсенето. Под натиска на икономическата криза, търсенето на преси в световен мащаб за 2009 беше с 40% по-ниско от това през 2007.

Koenig & Bauer AG (KBA), един от водещите производители в световен мащаб,  пострада сериозно от масовият мораториум върху инвестициите в печатната индустрия. Въпреки че постъпващите заявки за  ролни и специални преси са се повишили леко в последната четвърт на  2009, поръчките за годината са на стойност малко под 890 милиона евро, с 29% по-малко от 2008, когато са били 1 241,5 милиона.

Заради търсенето на ролни машини, което се оказа дори по-малко от предвиденото, продажбите на компанията за 2009 са 1 06 милиарда евро, с 31% по-малко от стойността от 1,53 милиарда за предишната година. Въпреки спада в продажбите, KBA има умерена печалба за годината. След спада в първите шест месеца на 2009 имаше знаци, че мерките, взети от компанията имат ефект, който се изразява в спестени 100 милиона евро от разходи свързани с персонала и суроввините.

През 2009 the KBA са намалили персонала си от около 8 000 души на по-малко от 7 000, най вече със съкращения в производството на листови преси. Очаква се тази година персоналът да бъде намален допълнително, до приблизително 6 300 души. KBA ще публикува финалните данни за 2009 на 26-и март заедно с предварителен преглед на ситуацията през 2010.

KBA

Текста написа: Мартин Новев
Източник: www.kba-print.de
 

Биографична информация