Намаленото търсене въздейства на финансовите резултати на KBA за 2009

1471

Резултатите на компанията са балансирани, въпреки трайно ниското ниво на търсенето. Под натиска на икономическата криза, търсенето на преси в световен мащаб за 2009 беше с 40% по-ниско от това през 2007.

Koenig & Bauer AG (KBA), един от водещите производители в световен мащаб,  пострада сериозно от масовият мораториум върху инвестициите в печатната индустрия. Въпреки че постъпващите заявки за  ролни и специални преси са се повишили леко в последната четвърт на  2009, поръчките за годината са на стойност малко под 890 милиона евро, с 29% по-малко от 2008, когато са били 1 241,5 милиона.

Заради търсенето на ролни машини, което се оказа дори по-малко от предвиденото, продажбите на компанията за 2009 са 1 06 милиарда евро, с 31% по-малко от стойността от 1,53 милиарда за предишната година. Въпреки спада в продажбите, KBA има умерена печалба за годината. След спада в първите шест месеца на 2009 имаше знаци, че мерките, взети от компанията имат ефект, който се изразява в спестени 100 милиона евро от разходи свързани с персонала и суроввините.

През 2009 the KBA са намалили персонала си от около 8 000 души на по-малко от 7 000, най вече със съкращения в производството на листови преси. Очаква се тази година персоналът да бъде намален допълнително, до приблизително 6 300 души. KBA ще публикува финалните данни за 2009 на 26-и март заедно с предварителен преглед на ситуацията през 2010.

KBA

Текста написа: Мартин Новев
Източник: www.kba-print.de
 

Интернет портал за печатни технологии.