Нова безпроцесна фотополимерна пластина на Агфа.

1460
Нова безпроцесна фотополимерна пластина на Агфа.

На изложението IPEX 2006 в Бирмингам ще бъде демонстрирана новата пластина за експониране на виолетов лазер. Пластината е първата в света , която може да се експонира на всички съвременни плейтсетери с виолетов лазер.

Чувствителността и е 50 мкДж/см2. За окончателната полимеризация на слоя преди отмиването, пластината се подлага на предварително нагряване. Измиването се осъществява без проявител в процеса на гумирането. Естествено новата пластина има отличен визуален контраст и печатни свойства.

Източник: pechatnick.com

Интернет портал за печатни технологии.