Нова кашираща машина от Промимекс в Графобал България АД.

5083
Нова кашираща машина от Промимекс в Графобал България АД.

Промимекс ООД инсталира в Графобал България АД, гр. Своге нова високопроизводителна кашираща машина за опаковки, производство на компанията Champion, Тайван.

Работните формати са от 35х35 см до 110х110 см, като  възможностите за горния лист са картон 150-800 гр/кв.м. и 3-пластно велпапе с Е-вълна, а тези за долния – съответно картон 300-800 гр/кв.м. и велпапе – 2, 3, 4 и 5 пластно с различни единични или комбинирани вълни. За каширане се използва стандартно поливинилацетатно лепило при разходна норма между 30-40 гр/кв.м.
Оперативния капацитет на машината е 3500-4000 листа на час, а максималната производителност, достигната при тестовете, е 5500 листа на час.

Източник: Промимекс

Интернет портал за печатни технологии.