Нова модификация на CtP-а свръхголям формат

1955
Нова модификация на CtP-а свръхголям формат

Компанията Screen представи най-новата модификация CtP-а свръхголям формат VLF.

Системите PlateRite Ultima 36000SX и 24000SX са разработени специално за листови и ролни печатни машини от голям формат, като появяващите се на пазара KBA 205, ROLAND 900XXL и Lithoman IV. Големия формат и високата производителност на тези системи позволяват много ефективно да се използват в рамките на предприятията, занимаващи се с производството на комерсиална, вестникарска, книжна и опаковъчна продукция.

Освен това възможността за експонирането на две пластини формат В1 едновременно ги прави най-бързите плейтсетери с формат В1 в света и идеално решение за поддръжка на многоцветни печатни машини с обръщачи. Пълния комплект пластини с формат В1 за 12-цветнa машинa с перфорация може да бъде изготвен за 15 минути.

За системите PlateRite Ultima 36000SX и 24000SX компанията Screen разработи специално записваща глава с най-новата технология GLV-X, управляваща 1024 експониращи канала едновременно. Лентата за записи при един оборот на барабана се получава достатъчно широка, което позволява значителното повишаване на производителността, което е особено важно при експонирането на пластини с много голям формат. В допълнение PlateRite Ultima съдържа няколко иновационни технологий, които гарантират постоянно високо качество на записа независимо от формата на пластината.

Работата с много големи формати е нелека задача. Устройствата PlateRite Ultima 36000SX и 24000SX използват редица проверени и надеждни решения, гарантиращи надеждно снабдяване със CtP палстини с голям формат. Освен това устройствата PlateRite Ultima 36000SX и 24000SX са стандартно екипирани с уникална система за автоматична inline-перфорация на пластини, позволяваща значително съкращаване на време за подготовка и повишаване на ефективността в процеса на печат като цяло.

Източник: www.prodtp.ru

Биографична информация