Нова функция за пълно прорязване на медията при режещите плотери SC-PRO на Mutoh

1461
Spread the love

Успоредно с конвенционалното рязане по контур до лепилния слой на PVC фолиа, новата серия режещи плотери SC-PRO могат да прорязват напълно медията, спестявайки време и евентуални грешки, давайки и по-голямо удобство и прецизност на потребителите.
inline_44_http://prepressbg.com/images/mutoh1_news.jpginline_477_http://prepressbg.com/images/mutoh2_news.jpg

Пълното прорязване на медията може да бъде извършено по два различниначина:
  • Ползвайки един държач за нож извършващедновременно рязане по контур на предварително напечатани пълноцветнистикери и пълно прорязване около всеки стикер, като силата на натисктрябва да се конфигурира в зависимост от рязане/прорязване.
  • Ползвайки два отделни държача с ножове, катопървият от тях е за контурно рязане а втория за прорязване.
За да се предпазят изрязаните по контур стикери от изпадане, пълнотопрорязване плотера се извършва чрез „пунктирни линии“ като по тозиначин потребителят просто трябва побутне стикера за да се се отлепислед като операциите са свършили.
Новата функция за пълно прорязване се подържа от софтуерите накомпаниите EasySign, SAi и Caldera.

inline_801_http://prepressbg.com/images/mutoh3_news.jpg

Идеално решение за постери

Потребителите изполващи Mutoh SC-Pro са улеснени при подрязване иоформяне на постери или афиши в къси и уникални серии. Новата функцияза пълно прорязване елиминира всякаква възможна неточност при финалнотоизрязване, като по този начин осигурява безупречен краен резултат.

Източник: Адком

Биографична информация