Новини за мастилата и опаковките на касетите на НР

1854
Новини за мастилата и опаковките на касетите на НР

Едната новина е подобрения състав на мастилата Vivera, а другата, че от есента на 2007 върху опаковките на мастилноструйните касети ресурса ще се показва според броя на страниците, които е възможно да бъдат отпечатани, а не количеството в милилитри.

Подобрените мастила HP Vivera са с 13% по-тъмни от предишните. При печат на текст върху универсална и офисна хартия НР се оказа дори с 25% по-тъмен от текста напечатан с предишните мастила.

НР обявиха, че от есента на 2007 г. за индикация на ресурса на касетите на мастилноструйните касети ще се използва за критерий броя страници по стандарт на ISO(разбирай при 5% запълване) вместо милилитри, които се индикират сега. Изследването показа, че купувачите са повече заинтересовано в това колко страници могат да бъдат отпечатани, отколкото обема на мастилото в касетата.

Източник: www.prodtp.ru

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.