Нови безпроцесни пластини KODAK THERMALDIRECT

1926
Нови безпроцесни пластини KODAK THERMALDIRECT
Spread the love

Компанията Kodak съобщава, че пуска в продажба безпроцесните пластини KODAK THERMALDIRECT

Ползата от новият продукт е очевидна – след експонацията пластината веднага е готова за използване за печат. Не се налагат допълнителни процедури, като проявяване, промиване, гумиране, вода и реактиви. Отсъстват отпадъчни продукти при формирането на пластината. Особено важно е пълното отсъствие на скъпото оборудване за промиване или модификация на експониращото CtP устройство. Това    отличава THERMALDIRECT – единствена истинска безпроцесна  пластина на пазара от така наречените продукти „освободени от химия“, но налагащи допълнителни устройства за промивки и гумиране, и от продуктите, базирани на „лазерно облъчване“, които са негодни за експониране в повечето CtP устройства без модификации на последните.

 Пластината THERMALDIRECT има традиционна основа от гранулиран и анодиран алуминий и се поставя в печатните машини аналогично на традиционните пластини т.е не е необходимо да се внасят подобрения в печатната машина. THERMALDIRECT е съвместима с широк диапазон от печатни мастила и овлажняващите разтвори. В процеса на безпрецедентно продължителните бета тестове са направени повече от 100 (!) инсталации, потвърждаващи високото качество и съвместимост на пластината THERMALDIRECT.

 Пластините THERMALDIRECT се  използват при печат на малки и средни тиражи на пълно-, средно- и малоформатни листови офсетни печатни машини с висока линиатура. Те са особено подходящи за работа в условия на сериозни екологични ограничения в печатното производство, разположени в малки помещения и нямащи условия за инсталация на процесор(проявителна машина), складиране на химикали и отходни материали. Пластините THERMALDIRECT позволяват на по-малките печатници значително да съкратят инвестициите при прехода към CtP за сметка на проявителните машини. При това те осигуряват сигурността на инвестициите.

 THERMALDIRECT има устойчивост дори при тираж повече от 100 000 отпечатъци и осигурява предаване на тоновия диапазон 1% – 98% при линиатура 200lpi. Уникалната термочувствителна емулсия нанесена с много тънък слой – на 70 % по-тънък от полимера с виолетови пластове и на 38% , по-тънък от полимера с обичайните термални пластини. Принципа на  работа на THERMALDIRECT(„developonpress“) е основан на разтваряне на емулсията на празните участъци от овлажняващия разтвор и пълното неговото премахване с първите пробни листи, малката дебелина на емулсията осигурява бързото почистване.

 Количеството съставки в емулсиите е оптимизирано така, че изображението след експонация е видимо, по този начин дори потенциалното замърсяване на мастилния апарат е  изключено.

Как действа:

 Лазерът рисува изображението върху пластината по негативна технология. Под въздействието на излъчването на термалния лазер ултратънката емулсия от специален химичен състав се превръща в неразтворимо състояние. След експонацията пластината се поставя в печатната секция, и неекспонираните участъци се изчистват от пластина от овлажняващият разтвор. Частиците мастило се смесват с частици емулсия при първите няколко листа хартия, което спомага за пълното изчистване на неекспонираните емулсии. Уникалния състав на емулсията на пластината позволява изцяло да се премахне замърсяването на печатната машина. Благодарение на тази технологична иновация, пластината THERMALDIRECT предоставя на клиентите допълнителни възможности, като им помага да разширят и обогатят своя бизнес.

Безпроцесния пакет – „всичко в едно“

 Пластината KODAK THERMALDIRECT– представлява част от предложения от Kodak All-in-OneProcesslessPackage („Всичко в един безпроцесен пакет“), включващ в себе си CtP устройство MAGNUS400 и система за управление PRINERGYEvo.

Източник: NISSA

 

Биографична информация