Нови машини в печатна база „Русе прес”

4290
Нови машини в печатна база „Русе прес”

Петцветна офсетова печатна машина Heidelberg Speedmaster SX 52-5+L с лакираща секция и високоефективен мастилен апарат „Аниколор” и автоматична плоска щанца, комбинирана с машина за топъл печат и преге KAMA ProCut 76 Foil са вече в експлоатация във фирмата.

 

В навечерието на един от най-съкровените празници, печатна база „Русе прес” отново изненада приятно своите клиенти и служители като пусна в производство две съвсем нови машини. Оборудването е закупено със средства по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013. С тази инвестиция „Мултикомерс” ЕООД затвърди своите позиции на местно и международно ниво.

 

петцветна офсетова печатна машина Heidelberg Speedmaster SX 52-5+L

 

Следвайки своята мисия – Прецизност в детайлите, фирмата вложи средства в петцветна офсетова печатна машина Heidelberg Speedmaster SX 52-5+L с лакираща секция и високоефективен мастилен апарат „Аниколор”. С помощта на комбинирания сушилен апарат за сушене с инфрачервени лъчи и топъл въздух Dry Star Combination, с който разполага новозакупеното оборудване, печатницата ще съкрати още повече сроковете за изпълнение на клиентските поръчки и в рамките на 1-2 дена материалите ще бъдат произведени. Този модел печатна машина Heidelberg осигурява автоматично калибриране на зоните на намастиляване посредством контрол на цветовете по време на печат и предлага възможности за печат върху фолио, хартия и картон.

 

KAMA ProCut 76 Foil

Другата машина, която внедри в своето производство печатна база „Русе прес” е първата и единствена по рода си в България към настоящия момент. KAMA ProCut 76 Foil е автоматична плоска щанца, комбинирана с машина за топъл печат и преге. Оборудването е с възможност за щанциране и топъл печат (2 в 1), комбиниране на релефен с топъл печат. Машината е разработена специално за иновативни дизайни на опаковки за всеки вид индустрия.

С тази стъпка „Мултикомерс” ЕООД още веднъж доказа, че се движи в ритъма на съвременните технологии и неотлъчно следва модните и висококачествени тенденции в полиграфията.

 

Този документ е създаден по проект BG161PO003-1.1.07-0205-C0001 „Внедряване в производството на иновативна луксозна опаковъчна кутия“ , Бенефициент: „Мултикомерс“ ЕООД. Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Мултикомерс” ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

 

 

Печатна База РУСЕ ПРЕС – Мултикомерс ЕООД
гр. Русе
ул. „Радецки” № 18
Тел.: 082/ 826 826
Тел./Факс: 082/ 825 420
www.rusepress.com

 

Интернет портал за печатни технологии.