Ново изследване за възможностите и предизвикателствата пред дигиталните машини с формат В2

1902
Ново изследване за възможностите и предизвикателствата пред дигиталните машини с формат В2

Цветните дигитални производствени машини за печат, които подържат формат В2, бяха сред най-обсъжданите технологии, представени на Drupa 2012. За изминалия период от тогава до края на второто тримесечие на 2014 година са пуснати в експлоатация 140 такива машини.

hp indigo

 

Именно в тази връзка InfoTrends публикува своя доклад „Възможности и предизвикателства в света на дигиталния В2 формат”, данните от който биха били полезни, както за притежателите на такива машини, така и за тези, които предвиждат закупуване на подобно оборудване в близко бъдеще.

 

Konica Minolta K1

 
Въпреки, че числото 140 звучи доста скромно, всъщност това е голямо постижение за малкото на брой производители на тези машини. Една такава машина струва около и над 1 милион долара, което от своя страна води до продажби, равняващи се на над 100 милиона долара.

 

Графика инсталирани машини

Докладът на InfoTrends обхваща данни, получени от 40 собственици на цветни дигитални машини с формат В2. Според тях това оборудване не само повишава ефективността в производството, но същевременно спомага за намирането на нови клиенти. При 75% от анкетираните е постигнат ръст в продажбите, докато 10% очакват повишаване на броя нови клиенти, след като се запознаят по-подробно с възможностите на своите машини. Най-голям дял сред производствените машини с формат В2 има HP Indigo, благодарение основно на своя модел HP Indigo 10000, който бе пуснат в края на 2012 година. Не е изненада и фактът, че 82% от собственици на подобно оборудване, вече са имали дигитални машини с по-малък формат. Производството на опаковки заема едва 16% от обема на поръчките, изпълнявани чрез производствени дигитални машини с формат В2, но се наблюдава тенденция към покачването му.

 

 
Проучването обхваща и 200 печатници, които имат поне една 4-цветна офсетов машина, но все още не са закупили дигитални машини с формат В2. Тяхното мнение е, че за тази технология все още няма достатъчно информация и избор на доставчици на оборудване, което се доказва с факта, че едва 22% са „бегло запознати” с технологията. Именно това води и до факта, че едва 17% от запитаните възнамеряват да инвестират в подобни машини за печат. По-големият брой предлагани модели, презентациите от доставчици и информацията за успешни практики от собственици на такива машини със сигурност ще доведат да повишаване на този процент, смятат анкетираните.
 
Текста написа: Антон Даскалов
Източник: blog.infotrends.com

Антон Даскалов

Име: Антон Даскалов

Бакалавър по телекомуникации в Нов Български Университет, а също и бакалавър по Икономика с профил Бизнес администрация. Практик с над 10 годишен опит в сферата на офсетовия печат и номерацията. Въвежда дигиталния печат в портфолиото на офсетовата печатница Оптимал принт. В момента - технолог дигитален печат и фото ентусиаст с добро портфолио.

http://antondaskalov.photography/