Ново изтриващо се UV мастило

1950
Ново изтриващо се UV мастило

Новото изтриващо се UV мастило от серия Series 140-5107-100/LV на Printcolor е разработено за постигане на висока производителност, максимална покривност и лесно изтриване.

Мастилото на Printcolor е без солвенти, готово за употреба и не изисква допълнителни добавки. Основните характеристики на мастилото са: отличен филм, висока скорост при печат, висока покривност без блокиране. Тези харктеристики са комбинирани с мекота на изтриването, което е не характерно за UV съхнещите системи. Поради голямото разнообразие на субстрати (хартия, картон, поликарбонати, ОРР ламинати, офсет, твърдо и меко PVC), върху които може да се прилага мастилото добрите качества на изтриване може да варират.

 

Ново изтриващо се UV мастило

За гарантиране на добра изтриваемост при работа с мастилото от серия Series 140-5107-100/LV на Printcolor се препоръчва да се използва лак от серията 590-5107/VD (сито 150.31; енергия за сушене: 300 mJ/cm2).  В случай, че серия 140-5107-100/LV се използва за защитен печат се препоръчва лак праймер от серия 571-116, която съдържа специални ренгенови блокировки. При печат за декорация може да се използва праймер лак от серия  571-111.  Надпечатването на UV изтриващото се мастило с друго мастило трябва да бъде предварително тествано.

Вижте още технически спецификации тук.

Вижте видео представянето на компанията Printcolor:

Продукти на Printcolor се предлагат в България от Полихром Сервиз ЕООД
Тел.: 0882/ 098 762
Тел.: 0899/ 133 211
Тел.: 0882/ 820 619
sales@polychrome.info
www.polychrome.info

Вижте профила на Полихром Сервиз ЕООД в каталога Полиграфия Инфо

Пламен Давидов

Име: Пламен Давидов

Професионален опит: Машинен инженер, практик, с богати познания в областта на печатните технологии и основният двигател на Полиграфия инфо. Над 12 години се занимава с предпечат, дигитален печат, експонация, специализирал в чужбина поддръжка на ctp на Dainipon Screen .

Настоящи занимания: Пламен е човекът, който следи тенденциите почти денонощно и определя редакционната политика на Printguide.info. Търсач на новости и информация, той е справочникът ни за всички фирми на българския пазар, оборудването, което имат и пазарния им дял. За нещата, които не знае, знае кого да попита и къде да потърси информация. Освен за редакционната политика, се грижи за техническата изправност на всичките ни сайтове.