Ново мастило за 74 Karat.

1912
Ново мастило за 74 Karat.

Компанията KBA обяви сертификацията на ново мастило ArrowStarTM KG, на компанията Flint Ink. Новият продукт е предназначен за листовите четицветни машини, използващи технологията сух офсет. Мастилото ще се използва при 74 Karat, за печат на малки и средни тиражи. Източник: whattheythink.com.

Интернет портал за печатни технологии.