Ново устройство за контрол качеството на печата от Techkon

2075
Ново устройство за контрол качеството на печата от Techkon

От януари 2008 г. един от водещите производители на контролно-измервателни уреди в полиграфията, компанията Techkon GmbH, пусна в продажба нов сканиращо измервателен прибор – Spectro Drive.

Spectro Drive е устройство от ново поколение, което предлага автоматизирано управление и програмно обезпечение за контрол на качеството на офсетния печат.

Spectro Drive съчетава в себе си както колорометрични, така и денситометрични функции, което позволява много по-прецизно управление качеството на цветовете при печат.

Системата, която предлага Spectro Drive включва: автоматизиран сканиращ инструмент, ново програмно обезпечение Thechkon ExPresso 3, както и направляваща линия, която на практика минимизира участието на оператора.

Spectro Drive може да бъде използван и като отделен инструмент. Уреда лесно се демонтира от общата конструкция и впоследствие може да бъде използван за ръчно замерване на определени участъци от печатния лист.

Източник: www.prodtp.ru

Интернет портал за печатни технологии.