Нов ISO стандарт за въздействието на печата върху околната среда

958
Нов ISO стандарт за въздействието на печата върху околната среда

През последните години интересът на големите компании да бъдат по-екологични нараства. Това може да е в резултат на външен натиск от страна на акционерите и клиентите или се дължи на факта, че топ мениджмънтът вярва, че това е в техен бизнес интерес.

Пример е компанията Uniliver, които публично поемат ангажимент да намалят драстично въздействието върху околната среда в резултат от своята работа.

 

Нов ISO стандарт

Те, както и други големи компании очакват да видят реални данни, доказващи екологичните декларации от своите доставчици. Към момента съществуват ISO стандарти като 14001 (Система за управление на околната среда) и 16759 (Изчисляване на въглеродното въздействие от печат). Това, което все още липсва е стандарт, който измерва използваните материали във всички аспекти на процеса на отпечатване. С него големите компании биха имали по-пълна и ясна картина за въздействието върху околната среда при производството на различни печатни материали. Към момента все още няма стандартизирани средства за събиране на данни, отнасящи се в цялост до субстрати, мастила, химикали, пластини и други елементи от печата.

Тази амбициозна задача вече е в ход с разработването на ISO 22067, който да спомогне сравняването на различни производствени модели за печат и тяхното въздействие върху околната среда. Той ще представлява серия от подстандарти за различни печатни технологии, която ще дава средство за количествено определяне и оценка на специфични екологични аспекти и въздействия от страна на всеки отделен тип печат. В резултат компаниите лесно ще могат да определят метода, който отговаря на техните екологични изисквания, въз основа на данни за всички свързани с процеса на изработка материали.

Текста написа: Антон Даскалов
Източник: www.fespa.com

Антон Даскалов

Име: Антон Даскалов

Бакалавър по телекомуникации в Нов Български Университет, а също и бакалавър по Икономика с профил Бизнес администрация. Практик с над 10 годишен опит в сферата на офсетовия печат и номерацията. Въвежда дигиталния печат в портфолиото на офсетовата печатница Оптимал принт. В момента - технолог дигитален печат и фото ентусиаст с добро портфолио.

http://antondaskalov.photography/