Обновете по европейска програма своето оборудване и софтуер!

1456
Обновете по европейска програма своето оборудване и софтуер!

Отвори процедура по кандидатстване за евросубсидия в печатната индустрия.

процедура по кандидатстване за евросубсидия в печатната индустрия

 

В първите дни на новата година разглеждаме интересните нови проекти, от които вие – представителите на печата ще могат да се възползват през 2019. Освен време за равносметки, това е и време за поглед към бъдещето стартиране на нови инициативи. Може би много от вас вече са разбрали позитивните новини за нашата индустрия:

През декември миналата година започна нова процедура по Европейската програма “Иновации и конкурентоспособност”, която ще бъде последната от своя вид.

В настоящата статия сме ви подготвили подробна информация с най-важните аспекти за програмата, изисквания, срокове и начини да се възползвате от безвъзмездната финансова помощ.

Вижте какво оборудване и софтуер можете да си закупите от ГЕД по европейска програма на специално създадената за тази цел страница на ГЕД.

Можете да обновите вашия технологичен парк от портфолиото на Гед с:

 • ново поколение CTP за офсет и флеско,
 • дигитални печатни машини, флексо печатни машини,
 • каширащи машини,
 • както и софтуер за предпечат.

Ще разгледаме и някои от основните въпроси, които изникват пред предприятия, кандидатстващите по различните Европейски програми. Подгответе се, информацията ще бъде много, но сме се постарали да внесем яснота и да дадем отговор на съществените според нас въпроси:

За какво може да се кандидатства?
Разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, представляващи дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за изпълнението на проекта.

Разходи за придобиване на специализиран софтуер (вкл. за неговото разработване), представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА), необходими за изпълнението на проекта – до 200 000 лв.

Това е една от малкото програми, при които можете да кандидатствате както за оборудване, така и само за софтуер за вашето производство.

Безплатна оценка на шансовете ви за успех
Ако мислите да кандидатствате или просто искате да видите дали вашата фирма е допустима и какви са нейните шансове да спечели проект можете да се възползвате от нашето предложение за безплатна оценка.

Ще получите обективна оценка на точките, които ще спечели вашия проект, която не е обвързана с никакъв ангажимент от ваша страна. Независимо дали не сте решили да кандидатствате или вече имате консултант, можете да получите второ мнение, за да не пропуснете този шанс.

Какъв е размерът на финансовата помощ по един проект?

 • микро предприятия-минимум 100 000 лева , максимум 500 000 лева
 • малки предприятия- минимум 100 000 лева, максимум 750 000 лева
 • средни предприятия- минимум 100 000 лева, максимум 1 000 000 лева

 

процедура по кандидатстване за евросубсидия в печатната индустрия

 

Докога можете да кандидатствате?
Краен срок за подаване на проектните предложения до 21 май 2019.

Техническото време за подготовка и оформяне на проекта е около 2-4 седмици. Добра практика е да сте решили за какво ще кандидатствате до края на март 2019.

За кого е предназначена програмата?

 • Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите
 • Кандидатът трябва да бъде микро, малко или средно предприятие, съгласно Закона за малките и средни предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014.
 • Кандидатите трябва да имат минимум три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) преди датата на обявяване на процедурата за подбор на проекти;
 • Кандидатът следва да е реализирал нетни приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) в зависимост от категорията на предприятието, както следва:
  • Микро предприятие ≥ 210 000 лв.
  • Малко предприятие ≥ 750 000 лв.
  • Средно предприятие ≥ 3 000 000 лв.

Кандидати от кои сектори на основна икономическа дейност могат да се възползват от безвъзмездното финансиране?
Секторите на икономическа дейнот, които се отнасят за сферата на полиграфията са: С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“; С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“.

Какви са новостите?
Нови критерии за оценка на проектите:

 • Оценяват се финансови показатели на предприятието за последните 3 приключени финансови години.
 • Оценяват се и прогнозни резултати от изпълнението на проекта за период от ДВЕ приключили финансови години след окончателното изплащане на субсидията.

Важни срокове:
Краен срок за проектни предложения: Ще се прилага процедура на подбор на проекти с 1 краен срок за кандидатстване до 21 май 2019 г.
Срок на изпълнение на проекта:До 12 месеца. Дейностите по проекта се изпълняват след подписване на договора за безвъзмездна помощ.
Срок на изплащане на финансовата помощ: Изплащането се извършва в срок 2-4 месеца след изпълнение и отчитане на проекта.

Оценка на проекта:
След края на прием на проектите предстоят 2 етапа на оценка (1. Административно съответствие и допустимост на кандидата и проектното предложение и 2. Техническа и финансова оценка), които отнемат средно между 4 и 6 месеца.

 

процедура по кандидатстване за евросубсидия в печатната индустрия

Свържете се с ГЕД
Ако тази статия ви е била интересна и полезна и искате да получавате актуални нови и информация за тази програма, можете да се запишете да получавате информация по европрограма от ГЕД.

Ако се интересувате какви продукти можете да закупите по Европейска програма можете да разгледате сайта на Гед или да видите специално създадената страница за тази програма. Екипът на Гед е на ваше разположение, за да ви съдейства с информация.

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.