“Опаковки и печат” 4 брой

1828
“Опаковки и печат” 4 брой

Преди седмица излезе поредният 4 брой на списание “Опаковки и печат” Някои от по-интересните теми в броя: “Основни насоки в развитието на пластмасите за опаковки” “Стандартизиране на метода за флексопечат” “CTP – технология с неограничени възможности” “Работни параметри на анилоксови валци” “Цветът – послание, асоциация и въздействие” “Промишлени цветови анализатори”

Интернет портал за печатни технологии.