Очаква се ръст на дигитално отпечатаните книги

1824
Очаква се ръст на дигитално отпечатаните книги

Holmer Paper представиха проучване, обхващащо около 55% от западноеврропейския пазар на печатници и издатели. Участие са взели 24 водещи компании в бранша и от него става ясно, че количеството използвана хартия, съдържаща дървесна маса се е увеличило с 30% от данните публикувани през 2010 година.

Holmer Paper хартия

 

От компанията Holmer Paper отбелязват още, че се забелязва спад в производството на книги с твърди корици, който ще продължи и в следващите между 3 и 5 години. За разлика от тях, книгите с меки корици ще запазят своя положителен растеж.

Интересни са и отговорите на участниците в проучването във връзка с бъдещите им очаквания. От тях може да се направят предположенията, че се очаква съкращаване на обема на използваните хартии. Дигиталният печат, който в момента заема между 1 и 5 % от издаваните книги и се очаква да нараства в бъдеще също ще оказва влияние и ще съкращава първоначално издаваните тиражи. По този начин ще се следи потребителския интерес към дадено издание. Основните характеристики (маса, плътност, белота и гладкост) ще продължат да бъдат фактор при избора на хартията. Според изследването използването на сертифицирани хартии по FSC, както и тези по PEFC и ISO 14001, ще бъде все по-голямо.

Не е пропуснат и въпросът за заплахата от страна на електронните книги. За тях се твърди, че ще продължат да увеличават своя пазарен дял в дългосрочен план, като се очаква да достигнат до 20-30% от общия брой издадени книги. Само за сравнение днес те заемат едва 3-5%. Според данните броят на издадените хартиени копия не намалява със същата скорост, с която се увеличава броят на продадените електронни екземпляри. Поради тези факти от Holmen Paper вярват в бъдещето на сегмента за издаване на книги и възнамеряват да продължават да залагат на него.

Текста написа: Антон Даскалов
Източник: www.holmen.com

Име: Антон Даскалов

Бакалавър по телекомуникации в Нов Български Университет, а също и бакалавър по Икономика с профил Бизнес администрация. Практик с над 10 годишен опит в сферата на офсетовия печат и номерацията. Въвежда дигиталния печат в портфолиото на офсетовата печатница Оптимал принт. В момента - технолог дигитален печат и фото ентусиаст с добро портфолио.

http://antondaskalov.photography/