Още подробности за нанографията на Бени Ланда

3087
Spread the love

Landa Corporation, компанията на основателя на Indigo, разкри някои детайли за нанографията, за която твърди, че е нова категория цифров печат, която съчетава нови мастила, нов печатен процес и гама от цифрови дигитални машини.
inline_396_https://printguide.info/images/2012-04-03.jpg

Технологиятабеше обявена за пръвпът по-рано тазигодина. Компанията твърди, че тя щепромени играта за печата на рекламниматериали, опаковки и за издателите.Водещият елемент на технологията еLanda NanoInk, мастило, коетоизползва пигментни части с размер едваняколко десетки нанометра. За него сетвърди, че осигурява „безпрецедентно“качество на изображението.

Това екулуминацията на десетгодишен процесна разработка. От компанията казаха, ченанографският печатен процес създавасвръхпрецизни точки, съчетани снай-широката CMYK цветовагама, която в предлагал печатен процесдосега. Според Landaновият печатен процес е подходящ завсякакви материали без допълнителнаобработка. Такива са хартия, картон,вестникарска хартия, пластмаса и фолиаза опаковки.

Печатът сLanda NanoInk създава изображения,чиято дебелина е двойно по-малка от тезиот офсетов печат. Тоест изразходванотомастило е по-малко, което според компаниятаще доведе до най-ниската цена на отпечатъкв цифровия печат.

Новата печатнатехнология на Ланда ще бъде демонстриранана шест дигитални преси, включително сформат 700х500, 500х350 и 350х250. Това ще се случина Drupa през май. Машинитена компанията предлагат скорост напечат до 11 000 листа в час за производствона рекламни материали и опаковки.Печатните системи могат да печатат сдо осем цвята, имат разделителнаспособност от 1 200точки на инч и са „изключителноекологични“, казаха от компанията.

Ще бъдатпоказани и ролни машини, предназначениза производство на различни издания игъвкави опаковки. Скоростта им на печате до 200 метра в минута, ширината варирамежду 520 и 1040милиметра.

„За пръв пътпечатниците няма да има нужда да избиратмежду гъвкавите и изгодни за малкитиражи цифрови машини и ниската ценана страница и висока производителностна офсета. Сега могат да имат и двете“,заяви Ланда. Той лично ще води презентациина щанда от 1 400 кв. м. на Landa Corporationна Drupa. Мотото им ще бъде„Нано. По-голямо, отколкото си мислите“.

Източник:landalabs.com,printweek.com
Текста написа:Мартин Новев

Име: Мартин Новев

Професионален опит: Практик с журналистически опит. Познава добре печатните технологии, но и умее да пише много добре. През последните осем години трупа опит в различни печатници като се занимава с филмова експонация, оператор е на CTP, прави електронни монтажи и предпечат. Най-голямата сила на Мартин обаче е в предаването на този полезен опит в лесен и удобен за четене вид. Уменията са придобити благодарение на образованието му по журналистика от Софийски университет и трите години опит като репортер във в. "Новинар", "Сега" и "168 часа".

Настоящи занимания: Основната му работа е като оператор предпечат, което го поставя на бойното поле всекидневно - решава множество работни казуси, познава в дълбочина софтуерните продукти за предпечат, както и всички печатни и довършителни процеси.

В свободното си време: Макар в екипа ни да сме все четящи хора, не познаваме друг човек, който да чете повече от Мартин.