Пантон представя Panton Goe System

4255
Пантон представя Panton Goe System
Spread the love

Наскоро Пантон представи своята нова Panton Goe System (произнася се ‘го’). Освен 2058 нови цвята системата предлага интерактивен софтуер и различни приложни инструменти.
„Оригиналната PantonMatching System беше създадена, за да посрещне нуждите на отрасъла,който работеше без прецизен и надежден начин за контрол върхуцветовете“, обясни Ричърд
Хърбърт, президент на компанията Пантон. „Panton Goe System, създаденав съответствие с Panton Matching System, предлага по-лесно и по-пълнореализиране на работния процес от момента на възникването на идеята доосъществяването на проекта. Така както оригиналната система (PantonMatching
System) позволи на бранша да направи крачка напред към бъдещето, PantonGoe System ще даде тласък в посока на повишена гъвкавост иконкурентоспособност във все по-динамичния и развиващ се пазар.“

Panton Goe System включва Panton Goe Guide, Panton Goe Sticks и мyPanton Paletts.

PantonGoe Guide
Panton Goe Guide e основния инструмент за избор на цвят измежду 2058-теналични цвята. На всяка страница са представени по седем цвята, като завсеки цвят е приложен уникален номер, RGB стойности и формула засмесване на мастилата.

inline_980_http://prepressbg.com/images/Pantone_Goe_System/Guides.jpg

PantonGoe Sticks
За всичките 2058 цвята в комплекта са включени самозаляпящи се лепенки,по 6 от вид. Предвидена е и дъска, на която можете да залепятелепенките, както и 30 карти, върху които могат да бъдат поставениеднократно и предоставяни на вашите контрагенти.

inline_377_http://prepressbg.com/images/Pantone_Goe_System/Sticks.jpg

мyPanton Paletts
мy Panton Paletts е интерактивна платформа за лесна и приятна работа сцветовете. Тя може да се интегрира с всяка програма,която поддържа насистемно ниво меню за избор на цветовете.
Софтуерът предлага няколко различни начина за избор на цветовете:
– виртуалните библиотеки на Panton Goe и Panton Matching
Systems
– меню за избор на цветовете (цветовия кръг или градиента)
– всеки цвят от десктопа посредством eye-dropper tool-а до 64 градиентамежду кои да е два дефинирани от вас цвята

inline_471_http://prepressbg.com/images/Pantone_Goe_System/Palette_1.jpg
inline_698_http://prepressbg.com/images/Pantone_Goe_System/Palette_2.jpg

Дефиниране, запазване и експортиране на цветовите палетиСлед катоизберете конкретни цветове, можете да създадете цветова палета, катослед като ги селектирате, ги привлачите към зоната my Paletts. Иматевъзможност и да прегледате вече създадени и запазени палети, да гиекспортирате, разпечатате,
реорганизирате или заключите, както и да редактирате индивидуалнитесвойства на всеки цвят.

Системни изисквания
мy Panton Paletts есъвместима с Windows 2000, Windows XP, Windows Vista и Mac OS 10.3 илипо-нова.

Източник: Pantone

Биографична информация