Глобално споразумение между Highcon и EFI

48
Глобално споразумение между Highcon и EFI

Highcon Systems Ltd.

 

Highcon Systems Ltd. и EFI ™ обявиха, че двете компании са сключили глобално споразумение за партньорство. Целта е да се предложи на клиентите интегрирана цялостна бизнес система и решение за работен поток. Двете компании имат обща група от основни клиенти, а заедно с възможностите на EFI могат да предложат разработени за бранша ERP софтуерни решения.

Водещите в индустрията EFI Packaging и Corrugated Suites предлагат специфични производствени решения, за намаляване на отпадъците и подобряване на ефективността в производство на опаковки, като спестяват разходи с интегрирана ERP система, и система за електронна търговия с анализ на клиентските данни от магазина.

В предстоящата версия на софтуера Highcon Euclid и Beam клиентите на Highcon ще могат да интегрират онлайн портала за поръчки на клиенти EFI MarketDirect PackCentral и софтуера EFI Auto-Count® 4D, който автоматично събира точни и актуални производствени данни за дигиталните машини и режещите устройства.

Това партньорство значително ще подобри времето за разработване на печатни материали чрез напълно оптимизирана верига за доставки, която свързва купувачите, конверторите и оборудването за конвертиране. Тази всеобхватна платформа предоставя реална стойност на бизнеса, който се стреми да подобри ефективността, да управлява и оптимизира консумативите си, да намали отпадъците и чрез автоматизацията да повиши печалбите си.

Източник: Highcon

Интернет портал за печатни технологии.