Новият MUTOH XpertJet 1682UR

621
Новият MUTOH XpertJet 1682UR

Новият XpertJet 1682UR е първият UV LED принтер на японския производител MUTOH, базиран на наградената платформа за принтери XpertJet. Този принтер е с две глави, ширина 64 инча (162 см) и използва екологичните мастила от серията SVHC1 free US61 на MUTOH, налични в мастилници C, M, Y, K, White и Varnish 800 мл.

 

MUTOH XpertJet 1682UR

Интегрирайки две 8-канални моноблокови печатащи глави с 1440 дюзи, монтирани шахматно и две широки 4” (101,6 мм) UV LED лампи, монтирани от двете страни на каретата на печатащата глава, XPJ-1682UR осигурява разделителна способност на печат до 1440 x 1440 dpi.

За разлика от други UV LED принтери, XPJ-1682UR може да отпечата 5-слойна графика без изтегляне на медиите, осигурявайки безупречни резултати при печат.

XPJ-1682UR е изключително производителен при високо качество на печат, със скорости до 13,4 м²/ч и най-високи скорости на печат при 2 * CMYK до 26,5 м²/ч. Принтерът идва в комплект с оригиналния VerteLith RIP софтуер на Mutoh, предлагащ усъвършенствана 6-канална поддръжка.

XPJ-1682UR предлага подобрен комфорт за потребителя с множество автоматизирани калибрации, включително двупосочно подравняване, регулиране на медийното подаване, проследяване на оставащите медии и функция за избор на зона на дюзите, която открива и компенсира липсващи дюзи. Тези характеристики повишават ефективността и намаляват производствените отпадъци.

Мастила серия US61 на MUTOH
UV LED US61 мастилата са устойчиви и отговарят на настоящите и очакваните разпоредби на ЕС относно употребата на химикали. Те са свободни от SVHC1 и CMR вещества от категория 12, и са безопасни за операторите. Мастилата са съвместими с голям списък от субстрати. UV LED US61 осигуряват отлична адхезия, устойчивост при разтягане и гъвкавост, с разтегливост до 200%.

 

Мастила серия US61 на MUTOH

Източник на информацията: Адком
MUTOH принтери се предлагат от Адком.

SVHC1: SVHC означава „Substances of Very High Concern“ (вещества, предизвикващи сериозно безпокойство). Тези вещества са определени от Европейската агенция по химикали (ECHA) и подлежат на строг контрол и регулации в Европейския съюз.

CMR вещества от категория 12: CMR е съкращение от „Carcinogenic, Mutagenic, or Reproductive toxic“ (канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията). Веществата от категория 1 са тези, които са известни или се предполага, че имат сериозно въздействие върху здравето на хората.

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.