Нови двустранно залепващи ленти за рекламната дейност

274
Нови двустранно залепващи ленти за рекламната дейност

Вече повече от 25 години фирма КЛЕБЕКС Василев ЕООД е сред основните доставчици на двустранно залепващи ленти необходими на фирмите, занимаващи се с реклама, за изработката и монтажа на най-разнообразни рекламни и комуникационни материали.

За по-голямо удобство на рекламните агенции, при избора на най-подходящ адхезив, КЛЕБЕКС Василев разпространява нова информационна брошура, в която са вместени масово използваните от фирмите занимаващи се с реклама двустранно залепващи ленти.

Продуктите произвеждани от немската фирма Lohmann, най-общо могат да бъдат разделени в две основни групи – свързващи и монтажни двустранно залепващи ленти.

 

Двустранно залепващи ленти

 

Свързващи двустранно залепващи ленти

Тези ленти най-често са изработени от тънък носител (хартиен или фолиен) с дебелина до 0,03 мм. Лепилата могат да бъдат различни – акрилатни, каучукови или хотмелт. Свързващите ленти най-често се използват за изработката на календари, папки, менюта, пликове, различни видове кутии, рекламни стелажи и други.

Двустранно залепващи ленти

Двустранно залепващи ленти

Двустранно залепващи ленти

Монтажни ленти

Те се характеризират с много висока адхезивна якост и устойчивост спрямо външни агенти. Като носител най- често се използва полиетиленова пяна с различна дебелина от 0,5 мм до 4 мм, но има монтажни ленти, при които носителя е текстилен, фолиен или хартиен. Лепилата, също като при свързващите ленти, могат да бъдат разнообразни.

Монтажните двустранно залепващи ленти се използват за надеждно и сигурно позициониране на разнообразни рекламни материали, като обемни букви, уоблери, огледала, декоративни лайсни и облицовки, както и за монтаж на всякакви други тежки рекламни изделия.

Двустранно залепващи ленти

Двустранно залепващи ленти

Можете да разгледате всички продукти предлагани от Клебекс Василев ЕООД тук.

Важно: При избора на двустранно залепващи ленти е първо да се консултирате със служител на фирма КЛЕБЕКС Василев ЕООД. Само по този начин можете да бъдете сигурни, че сте избрали продукт, който напълно покрива изискванията ви за качество и цена.

КЛЕБЕКС Василев ЕООД
ул. Велчо Атанасов № 50
1505 София
Тел.: +359 2 944 30 06
Факс: +359 2 943 53 30
e-mail: wassilev@abv.bg
web: www.klebex.eu

Интернет портал за печатни технологии.