Нов пигмент разширява гамата от цветове при мастила за директен контакт с храни

1016
Нов пигмент разширява гамата от цветове при мастила за директен контакт с храни

Sun Chemical са добавили нов пигмент към своите мастила за директен контакт с храни за листов офсетов печат, който значително ще увеличи възможните цветове, които да се реализират с този вид печат.

 

SunPak DirectFood Plus

 

Производителят е заявил, че досега наличните зелени пигменти, които се използват в мастилата не отговарят на строгите изисквания за директен контакт с храни (DFC). Понастоящем на пазара няма подходящи зелени пигменти. Наличните в търговската мрежа зелени пигменти съдържат остатъчни NIAS (виж по-долу), които пораждат опасения от страна на регулаторните органи, че те потенциално могат да преминат в храната. Заради това, Sun Chemical са разработили нова синя пигментна база със зелен оттенък, която отговаря на всички тези изисквания.

Според компанията, допълнението с новата синя база към гамата SunPak DirectFood Plus означава, че с негова помощ сега ще могат да бъдат постигнати 1801 цвята от Pantone системата с толеранс Delta E <2.

 

SunDigiGuides

 

Sun Chemical също така са изготвили мострена книга – SunDigiGuides, която е предназначена за дизайнери и собственици на марки, за да им покаже кои референтни цветове от Pantone са постижими с новите мастила, създавайки предварително очакване за цвят, което води до по-бързо внедряване на пазара на нови продукти.

Също така може да се използва и софтуерът GamutViewer на Sun, за да покаже дали даден цвят ще бъде в обхвата на гамата на мастилото с новата пигментна база.

Полезно:

Non-intentionally added substances (NIAS) са химични съединения, които присъстват в материалите, предназначени за контакт с храни и поради това биха могли да преминат в храната, но не са добавени по техническа причина по време на производствения процес. Често присъствието им не е известно на потребителя и дори на производителя.

Direct food contact (DFC) – директен контакт с храни. Вижте още. 

Изявление на ECMA относно мастилата за директен контакт с храни – Актуализирана версия юни 2023 г.

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.