Повишават цените на офсетовите пластини

673
Повишават цените на офсетовите пластини

Agfa обявиха ново увеличение на цените на техните пластини предназначени за офсетов печат, считано от 1 юли 2022 година. Още от миналата година Agfa прилага периодични тримесечни увеличения и допълнителни такси, за да компенсира значителното увеличение на разходите, в това число суровини, логистика, енергия, опаковки и труд.

Комбинация от програми за ефективност и тримесечни увеличения позволява на Agfa да компенсира инфлационния натиск до сега, но въпреки усилията, надеждното снабдяване няма да е устойчиво без бъдещи действия. В тази връзка следва двуцифрено увеличение на базовите цени на офсетовите пластини.

„Ние продължаваме да се сблъскваме не само с исторически високи разходи за суровини, логистика и енергия, но и с непредвидими срокове за доставки на някои от нашите ключови суровини. За да управляваме устойчив бизнес, което да ни позволява да гарантираме доставка и да можем да продължим да предлагаме иновативни продукти и качествено обслужване на нашите клиенти, нямаме друг избор, освен да увеличим базовите цени на нашите пластини за офсетов печат.” – е казал Фредерик Дешинг, вицепрезидент по продажбите на решения за офсетов печат в Agfa.

 

офсетова пластина Agfa

 

Източник: Agfa

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.