Разследват крупни производители на дървесна каша

161
Разследват крупни производители на дървесна каша

Европейската комисия провежда инспекции в няколко държави-членки в помeщенията на няколко дружества работещи в областта на производството на дървесна каша (пулп).

Дървесната каша е сух влакнест материал, изработен от дърво, който се използва за производство на различни хартиени продукти (тишу, хартия за писане и печат, картон и др.).

Причина за това са подозрения в нарушения на антимонополното законодателство на Европейския съюз, които забраняват картелите и ограничителните бизнес практики.

Внезапните проверки са предварителна стъпка в разследването на предполагаеми антиконкурентни практики. Фактът, че Комисията извършва такива инспекции, не означава, че дружествата са виновни за антиконкурентно поведение.

Потвърдена е информация за проверка на следните три дружества UPM-Kymmene Corporation, Stora Enso и Metsä-Fibre част от Metsä Board.

 

Европейска комисия

Интернет портал за печатни технологии.