Смесване на офсетови мастила

256
Смесване на офсетови мастила

Друк Партнерс разполага с модерно оборудвана смесителна станция за офсетови мастила – спектрофотометър и софтуер за замерване на цвета, пробно-печатна машина, машина за измерване на разход на мастилото, прецизни везни, вибрационни и механични миксери.

 

смесителна станция

 

Фирмата предлага разработване на цветове по индивидуално задание – цветове по Pantone, HKS или „цвят на клиента“ върху специфични за него субстрати (медии).

За прецизно рецептиране, поради голямото многообразие на материали е необходимо да се адаптират рецептите към съответния материал. Една и съща рецепта може да бъде отпечатана върху различни материали, например редица цветове, отпечатани на хартии с промазка или без изглеждат значително по-различно. Затова Друк Партнерс предлагат на техните клиенти корекция на цвета според нуждите.

В допълнение към стандартните основни цветове е наличен богат избор от така наречените „устойчиви“ мастила. Например в случаите, когато крайният печатен продукт изисква мастило с висока степен на светлоустойчивост.

От Друк Партнерс винаги търсят информация и съобразяват рецептурата на мастилото с последващите обработки – дисперсионен, UV лак, ламинат и т.н.

Фирмата разполага с възможност за разработка и смесване на мастила върху метализирани хартии и картони, като освен тона на мастилото се съобразява със съхнене, крайно приложение и изисквания.

Друк Партнерс предлага и смесване на метализирани мастила по скалата Pantone Metallics Guide.

 

смесване на металик Pantone

 

При нужда от разработването и смесването на Ваш собствен цвят е необходимо точно задание с максимална информация, печатна мостра, оригинален материал за работа.

Всички рецептури се съхраняват с оригинален индивидуален номер и отпечатък. Така може да се реализира пълна повторяемост на цвета дори и след дълъг период от време.

Услугата смесване на офсетови мастила е предназначена за всички фирми предлагащи офсетов печат от цялата страна.

Повече информация и консултация относно услугата смесване на офсетови мастила вижте тук: Друк Партнерс ЕООД

София
бул. Самоковско шосе № 1 в сградата на ТЦ Боила 2 корпус, ет.3
Тел./Факс: 02/ 917 57 00
Тел.: 0896/ 899 559
office@druckpartners.bg
www.druckpartners.bg

Интернет портал за печатни технологии.