Технически печат върху плоско стъкло: Многослойно начинание

599
Технически печат върху плоско стъкло: Многослойно начинание

Съвременното техническо приложение на плоско стъкло е изключително сложно. За да се изработи, върху един сензорен екран или панел се прилагат серия различни слоеве печатни мастила, всяко от които изпълнява специфична функция и заедно дават желания функционален, и естетически резултат.

Например, за да се получи напълно черен вид на контролен панел, зад който се крие чувствителен на допир екран, са необходими няколко слоя печат.

 

технически печат върху стъкло

 

Рамките на такива екрани и панели се покриват с плътно непрозрачен черен цвят. Виж примерната снимка по-горе.
Символите – икони и обозначения върху клавиатурите – след това се отпечатват с полупрозрачно черно мастило.
Ако цветовете на иконите трябва да бъдат видими, се нанася цветен слой, последван от дифузен лак, който има за цел да пречупва светлинните лъчи.

С помощта на „изчезващото черно“ от новата серия 632-33/DB-KONZ на Printcolor, което представлява комбинация от концентрат и прозрачен лак, може да се регулира оптимално пропускането на светлината според необходимостта и по този начин активните екрани могат да бъдат скрити, но функционални зад елегантна черна стъклена повърхност.

В последствие, при техническия печат върху стъкло се използват непроводими мастила, за да се добави още по-голяма функционалност, като се нанасят IR-прозрачни мастила, за да се даде възможност за внедряване на сензори за близост, IR дистанционно управление и др.

Такъв сложен набор от високоефективни мастила позволява създаването на съвременни, завладяващи функционални дизайни на сензорни екран или панели.

Повече за специализираните мастила 632-33/DB-KONZ на Printcolor, вижте тук.

Представител на Printcolor за България е фирма Полихром Сервиз.

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.