Отдалечено сервизно обслужване с Inkonnect

126
Отдалечено сервизно обслужване с Inkonnect

Siegwerk въвежда решение за отдалечено сервизно обслужване Inkonnect, за да оптимизира връзката с клиентите си.

Siegwerk са един от най-големите производители на мастила за производство на опаковки и етикети в света. Чрез прилагането на новото си решение за отдалечен сервиз, Siegwerk ще предлага на своите клиенти по-бърза реакция и достъп до експертни знания.

 

Inkonnect

 

Inkonnect се основа на технологията за добавена реалност (AR). Използват се подходящи устройства за визуализация, например смарт очила, които са свързани със софтуер. По този начин Inkonnect позволява на експертите на Siegwerk да взаимодействат дистанционно с клиентите или техниците в реално време. Техникът, който отстранява прроблема е със свободни ръце и същевременно той вижда същото каквото вижда и експерта, който го наставлява дистанционно. По този начин се увеличава производителността и ефективността, а времето за изчакване и престой на машината намалява. Какво е още по-важно: Разговорите със свободни ръце водят до по-висока безопасност.

Новото решение вече е изпробвано и тествано в пилотни проекти. Отсега нататък Inkonnect ще бъде достъпна за насочени групи от служители на Siegwerk по целия свят. Следващият етап е да се насърчи използването и по-нататъшното прилагане при ключовите потребители, които да оценят потенциала за бъдещо използване директно от крайните клиентите на Siegwerk.

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.