Kongsberg придобива MultiCam

41
Kongsberg придобива MultiCam

Само няколко месеца, след като ESKO продаде Kongsberg на частния инвестиционен фонд OpenGate Capital, от вече преименувания на Kongsberg PCS (Kongsberg Precision Cutting System), съобщиха за придобиването на MultiCam.

MultiCam са американски производител и дистрибутор на CNC режещи и гравиращи машини, както и други машини в различни отрасли, включително този на рекламното производство. Сделката включва производствените предприятия на MultiCam в САЩ, така и търговските офиси Канада и Германия. Целта на придобиването е разширяване на
присъствието на Kongsberg PCS на други пазари.

След като приключи придобиването, MultiCam ще продължат да функционират под същия бранд. Инсталациите в световен мащаб на машини на MultiCam са над 14 000 до този момент.

 

Kongsberg придобива MultiCam

Интернет портал за печатни технологии.