Stora Enso планира да затвори хартиеното производство в два завода

217
Stora Enso планира да затвори хартиеното производство в два завода

Stora Enso планира да затвори за постоянно производството на целулоза и хартия в заводите в Kvarnsveden и Weitsiluoto. Затварянето ще се случи през третото тримесечие на 2021 г. и това ще засегне пряко 670 души във Финландия и 440 в Швеция.

 

Stora Enso Kvarnsveden
На снимката: Заводът за хартия в Kvarnsveden (Швеция)

Причината за планираното затваряне е постоянно намаляващото търсене на хартия от десетилетие насам, както и ускоряването на процеса заради пандемията. От компанията посочват, че на европейския хартиен пазар има значителн излишък от производствен капацитет, което води до ниски цени и поставя под въпрос икономическата конкурентноспособност на фабриките за хартия.

Прекратяването на хартиеното производство в двата завода ще намали капацитета за производство на хартия на Stora Enso с 35% – до 2,6 милиона тона годишно. Годишните продажби на хартия Stora Enso ще намалеят с около 600 млн. След тези планирани затваряния делът на хартиеното производство в продажбите на групата ще намалее до малко над 10%.

Stora Enso ще продължи да произвеждат различни типове хартия в други техни европейски заводи.

Източник: www.storaenso.com

Интернет портал за печатни технологии.