Печат с променливи данни на Truepress Jet520

1957
Печат с променливи данни на Truepress Jet520

В отговор на нуждите на печатната индустрия от печат с променливи данни, компанията Screen обяви пускането на Single Engine Duplex inkjet printer и добавянето му към линията Truepress Jet520.

Single Engine Duplex е гъкава, пълноцветна, мастилноструйна, печатна система с единична печатна секция, която е способна на дуплесксен (двоен) печат на максимална листова ширина от 250 мм (9.84’’).

Single Engine Duplex е идеалния инструмент за навлизане на пазара за печат с променлив параметър. Високата и производителност може да реализира до 64 m на минута печатна скорост (приблизително 420 страници на минута формат A4). Високото качество се реализира, чрез grayscale inkjet глава, която поддържа до 720 dpi. Single Engine Duplex инсталиран на Truepress Jet520 позволява на потребителите да превключват между 250 мм максимална листова ширина/ дуплексен печат и 520 мм максимална листова ширина/ симплексен печат.

Източник: www.screeneurope.com

Интернет портал за печатни технологии.