Печат с УВ-мастила на двустранна листова печатна машина Akiyama Jprint

1832
Печат с УВ-мастила на двустранна листова печатна машина Akiyama Jprint

Akiyama е първият производител на листови печатни машини с едновременен двустранен печат без обръщане на листа. Фирмата проведе ден на откритите врати в Onozuka Print-ing Co, където е инсталирана 12 цветна листова машина за печат с УВ мастила Akiyama Jprint 6P632 UV.

Машината се отличава ниската цена на експлоатация. Благодарение на УВ мастилата не се налага почистване на мастилните валове по краищата и благодарение на сушенето продукцията е готова веднага за довършителна обработка. Естествено продукцията е в завършен вид без обръщане на листа и благодарение на двустранния печат, което допълнително намалява срока на изпълнение на поръчките. Друго предимство е, че в конструкцията на машината се използват печатни цилиндри с еднакъв размер и диаметър по-малък от на другите печатни машини, което намалява разхода на електроенергия.

pechatnick.com

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.