Последни модели сгъвано-лепачни машини

2356

Промимекс представя специално предложение за последните модели сгъвано-лепачни машини на комpанията SUN ENGINEERING, Япония – DRAGON и DRAGON SV.

Двата варианта са предназначени за опаковки от картон и микровелпапе и се отличават с висока оперативна скорост, широка гама приложими материали и редица технологични иновации в съотвествие с новите изисквания за качество, надеждност и производителност.


Източник: Промимекс

Интернет портал за печатни технологии.