По-дълга употреба на машините с MMServices от Müller Martini

1332

Сервизното портфолио на Müller Martini покрива всички изисквания през жизнения цикъл на оборудването, удължава живота на машините и оптимизира оперативните разходи и инвестиции в дългосрочен план.

Patrick Treyer, програмен мениджър на MMServices в Müller Martini, е убеден, че си струва да се зададе въпроса как вече закупена машина може да бъде подобрена, за да продължи да работи за по-дълъг период и да позволи на бизнеса да постигне целите си: „Машините в графичната индустрия трябва да се инспектират всяка година, за да се проучи дали има възможност за подобрение.“

От гледна точка на изискванията на пазара, които се променят постоянно, е изключително важно да сте подготвени както за днешните, така и за утрешните предизвикателства.

MMServices удължава живота на машините

За да отговори на променящите се изисквания на пазара, Müller Martini стандартизира гамата си сервизни услуги под името MMServices. Дори ако една компания няма възможност да инвестира в нова машина, тя все още може да се възползва от по-висока производителност и да получи достъп до най-новите технологии.
„Сервизната ни концепция е съсредоточена върху жизнения цикъл на машината“, обясни Felix Stirnimann, член на корпоративния мениджмънт на Müller Martini. „Когато една нова машина бъде инсталирана, това води до незабавен ръст на производителността. Това става защото операторите я познават и научават как да работят по-добре с нея. Въпреки това, в определен момент кривата на продуктивността започва да пада. Нашият подход е след достигане на пика на производителността да я увеличим отново и да я запазим на това ниво възможна най-дълго.“

Защита на инвестицията за дългосрочна рентабилност

Müller Martini предлага широка програма за управление на целия жизнен цикъл, която осигурява, че оборудването остава ценово ефективно и увеличава живота на машините чрез управляеми инвестиции. Оперативните разходи се оптимизират, печалбите нарастват. Подходяща защитна инвестиционна програма се стреми да осигури високо ниво на производителност на съществуващите машини за дълъг период. В случай на спад в продуктивността, тя се възстановява до оптималните нива възможно най-бързо.
„Това започва с редовни обновявания и включва подновяване на машините и дори цялостно обновяване на техниката – в зависимост от нуждите и желанията на клиента“, обясни Felix Stirnimann.

Възможност за подобрение чрез превантивната поддръжка

Колите минават техническа инспекция на всеки 20 000 километра. Графичната индустрия все още има доста пространство за подобрения от гледна точка на профилактиката, тъй като превантивните проверки на машините все още не са често срещана практика.

„Като се имат предвид все-по кратките срокове за изпълнение на поръчките в индустрията, повредите или дори по-дребни проблеми с машините струват много пари.“, каза Treyer. Със стандартизирани проверки, проблемите, които водят до дефектна продукция или скъпите повреди на техниката могат да се установяват рано и поправят навреме.

Müller Martini предлага такива превантивни мерки с MMServices. Сертифициран сервизен техник провежда проверка на всички аспекти, свързани с безопасността, качеството и производителността на техниката, както и на всички функции на машината. Неговият доклад осигурява данни за цялостното състояние на оборудването, както и подробна информация за прегледаните компоненти. След това на тяхна основа се очертават препоръки. „На базата на инспекцията осигуряваме подробности за начините, по които да получите повече от производствената линия на относително ниска цена,“ подчерта Treyer. 

Струва си да инвестирате в поддръжка

Например, системата за лепене е от изключителна важност, за да може линията за книги да произвежда изделия с високо качество. В обхвата на програмата MMServices Müller Martini предлага възстановяване на модулите за лепене в няколко държави. След като специалист на компанията направи цялостен анализ на модулите, той определя насоки за тяхното възстановяване и подобряване. Целта не е само премахване на дефекти, но и подобряване на възможностите на компанията да бъде конкурентоспособна чрез обновяване. Така тя може да получи и възможност да навлезе на нови пазари. Инсталирането на система с дюзи за лепене с PUR може да позволи на клиента да произвежда продукти, които издържат по-дълго и на повече прелиствания.

поддръжкаподдръжка

„Струва си редовно да инвестирате в поддръжка“, убеден е Felix Stirnimann. „Тя може да оптимизира оперативните разходи в дългосрочен план и да позволи възвръщане на инвестицията в продължение на много години.“

Източник: пресинформация на Müller Martini
Превод: Мартин Новев

Мартин Новев

Име: Мартин Новев

Професионален опит: Практик с журналистически опит. Познава добре печатните технологии, но и умее да пише много добре. През последните осем години трупа опит в различни печатници като се занимава с филмова експонация, оператор е на CTP, прави електронни монтажи и предпечат. Най-голямата сила на Мартин обаче е в предаването на този полезен опит в лесен и удобен за четене вид. Уменията са придобити благодарение на образованието му по журналистика от Софийски университет и трите години опит като репортер във в. "Новинар", "Сега" и "168 часа".

Настоящи занимания: Основната му работа е като оператор предпечат, което го поставя на бойното поле всекидневно - решава множество работни казуси, познава в дълбочина софтуерните продукти за предпечат, както и всички печатни и довършителни процеси.

В свободното си време: Макар в екипа ни да сме все четящи хора, не познаваме друг човек, който да чете повече от Мартин.