ПРАДО – справочник за различни техники и видове печат, които се използват за защита на документи

4511

Какво означават термините гийоши, идентиграма, кинеграма, релефно гравиране, пришит ламинат, латентно изображение и мн. др.

www.prado.consilium.europa.eu е уебсайт на Генералния Секретариат на Съвета на Европейския съюз (GSC), Главна дирекция „Правосъдие и вътрешни работи“ (DG D). Сайтът е многоезичен и представя голямо количество информация, свързана със стандартните защитните елементи на различни документи използващи се в страните членки на Европейския съюз.

Ралица Раднева

Съдържащата се в ПРАДО информация е подбрана и предоставена от държавите-членки на Европейския съюз, Исландия и Норвегия. Основната група от хора, към които е насочена информацията в сайта са:

  • Работодатели
  • Пощенски служби
  • Банки, кредитни институции
  • Осигурителни и охранителни компании
  • Фирми за отдаване под наем на превозни средства, и др.

ПРАДО представлява интерес и за хората занимаващи се с печат.
По- точно, любопитно е подменюто глосари, където ще можете да откриете информация за различни техники и видове печат, които се използват за защита на документи.

От технологии за изработване на хартии с едно-, дву- и многотонов воден знак, до рядко използвани методи за печат, като ирисовия печат и техники за защита като пришития ламинат . Сайта разполага с добра база данни, в която информацията е придружена от снимков материал, на реални документи, използващи се в страните членки на европейския съюз, показващи приложението на дадена техника за защита. Базата данни често се обновява, като се добавя нова информация.

Друго интересно подменю е „речник“ от което можете да изтеглите таблица съдържаща термини на различни езици. Пред всеки от тях седи и референтен номер, чрез който лесно може да се намери обяснението на термина в глосари

Prado Прадо

Информацията съдържаща се в сайта се обменя по електронен път между група експерти по фалшиви документи на Съвета, наречена „Граници“. По- голямата част от електронните документи се превеждат автоматично, а останалата част от текстовете се превежда от специализирани преводачи на Генералния секретариат на Съвета. Преди да се публикува информацията се съгласува с всички членове на експертна група и се определя, коя информация е важна за широката общественост и коя не.

Написа: Радина Дойнова

Интернет портал за печатни технологии.