Пригответе се за истинска революция!

1902
Пригответе се за истинска революция!
Spread the love

Новата технология за печат от Mutoh „Intelligent Interweaving“, за сериите Rockhopper 3 & Spitfire 65/90.

Интелигентно вплитане!

В „традиционния“ wide-формат на мастилено-струйните принтери (на Mutoh или не) мастилото се налага върху основата в права линия. Технологията Intelligent Interweaving на Mutoh, която е в процес на патентоване ще налага мастилото по съвсем различен начин, например „на вълнички“. В зависимост от прозрачните оригинали или ползваната медия, новата техника i2 (произнасяна като ай скуеър) на печат от Mutoh в значителна степен ще намали или неутрализира типичните дефекти на мастилено-струйните принтери, като хоризонталните или верикалните ивици, липсващите или неприспособени дюзи, мастилените петна и т.н.

i2 технологията ще предложи двойна изгода:
– на първо място, технологията ще предложи по-добро качество на печат.
– второ, възможностите на технологията повишава качесвото на извършваните операции, без да е нужно потребителите да прекарват време да настройват своите принтери до достигане на желаното качество.

i2 технологията на Mutoh за принтерите Rockhopper 3 и Spitfire 65/90 предоставя две обединени операции към вече съществуващата за наслагване на отделните пасове. Тези обединени операции са „Sign/Quality“ и „Picture/Speed“ те са достъпни за 720×720 dpi и (новия) 540×720 dpi.

Докато „Sign/Quality“ се използва за постигане на възможно най-високо качесво на отпечатване на равномерни фонове и преливки с наситени цветове, то „Picture/Speed“ е за постигане на същия резултат за изображения с детайли, които са на фокус.

Новото ! 540 dpi !
Новия 540 dpi производствен режим за печат с Rockhopper 3 и Spitfire 65/90:
На режима на печат 540×720 dpi с променлива точка може да се гледа като високо- скоростен печат при категориите 720 dpi Drop Family & Variable Dot. Това се постига при печата на по-висока скорост и същото подаване както при симетричния 720 променлив печат. Този нов начин на отпечатване е възможен за дву-пасова и четири-пасова производителност.
Обединено с новата i2 технология, може да се постигне безпогрешно качество на производителността както на част от изображението, така и при цялото изображение при скорост 13-16 m2/h върху неспециализиран винил.

Възможности и Съвместимост
Новата интелигентана технология и 540 dpi начин на печат ще бъдат включени във всички нови Rockhopper 3 Eco-Solvent Ultra / Spitfire 65/90 mild solvent принтери от 08 Ноември 2006г.
Всички по-стари Spitfire 65/90 и Rockhopper 3 ще имат възможноста за firmware ъпгрейт за новата i2 технология.

Firmware версия SX 3.01
Тази версия поддържа 540×720 dpi и i2 технологията за Spitfire 65/90 и Rockhopper3, които са със сериен номер с буквата К в четвъртия знак или: SN xxxK-nnnnnn

Firmware версия SP 3.01
Тази версия поддържа i2 технологията съвместима с Spitfire 65/90 и Rockhopper 3 с по-стари серийни номера сбуквата ‘J’ в четвъртия знак или: SN xxxJ-nnnnnn
i2 и 540 dpi:

По-подробна информация за различните режими може да се изтегли от тук…

Mutoh Europe nv

Източник: Адком

Биографична информация