Първата серво машина за ситопечат с входяща и изходна ролка

5557
Spread the love

Serigon 350 представлява резултат от умело съчетаване на опит и иновации.
inline_990_https://printguide.info/images/mashina_euroinks_1.png

Разработването на най-съвременна серво технология и изобретяването науниверсален формат за ротационно обръщане (ЗАЯВЕН ПАТЕНТ), обединени сдългогодишния опит на FRANCHINI & C в областта на плосък печатскопринени сита създадоха компактна, надеждна и изключителномногоспектърна преса Serigon 350. Най-подходящото решение за етикети снай-висококачество.

Революционната технология дава на всеки клиентвъзможността да състави оптималната конфигурация и да я адаптира споредбъдещите си производствени нужди. С цел да се отговори на промените напазара и на новите изисквания FRANCHINI & C предлагати широка гама от допълнителнипринадлежности, които постоянно се подновяват и развиват.

Конструкцията е здрава, надеждна, ергономична иестетична, системите за управление са обединени в контролен панел,разположен по продължение на процеса, снабден със сензорен екран (тъчскрийн) и графика с висока разделителна способност.

Задаването наработните параметри е лесно, бързо и трайно, всички настройки сапроучени с цел минимизиране на времето на пускане и могат да бъдатпроменяни по време на производствения процес.
Машината Serigon350 епроизведена в съответствие с всички действащи нормативни изисквания поотношение на безопасността и са предмет на постоянни проверки с целгарантиране на спазване на мерките за безопасност.
Заедно с пресата се доставя богато илюстриран практически ориентирансправочник за потребителя и всички необходими сертификати.

inline_545_https://printguide.info/images//mashina_euroinks_2.png

АВТОМАТИЧНО УСТРОЙСТВО ЗАРАЗМОТАВАНЕ
Маса за снаждане с пневматични скоби с комбинирано действие засамостоятелно закрепване
Пневматично задействано вретено с управление на скоростта наразмотаване според намаляващия диаметър на бобината
Автоматично спиране на машината при изчерпване на бобината
Контрол за зацикляне чрез смукателна кутия
Автоматично придвижване на бобината

ВХОДНО ПОДАВАЩО УСТРОЙСТВО
Зареждащо устройство с помощно подаващо устройство (виж описанието),което управлява опъна на материята по цялата линия. Нов плъзгащсензорен (тъч скрийн) контролен панел, удобен за оператора, дававъзможност за управление на машината.
Цифровият екран и графиката с висока разделителна способност допринасятза удивително лесната употреба на машината
Сензор, разположен върху отсрещната плъзгаща опора, позволяварегистриране на изображения, които са отпечатани върху материятапредварително, например отпечатани или пробити запазени марки.
Материята се прикрепва към подаващия барабан посредством два комплектапневматични подаващи валове за самостоятелно закрепване

СТАНЦИЯ ЗА СИТОПЕЧАТ

Печатна станция с електронно управление на маркерите. Пропорционалнатаскорост по продължение на механизма за придвижване на тъканта позволяваточно разполагане на елементите чрез ръчно задаване на хоризонтални ивертикални параметри върху екрана с точност до микрометри.
Рамките на ситата се фиксират с помощта на пневматични цилиндри.Ракелът се води двустранно в стоманени канали, позволяващи много плавнопридвижване. Началната и крайната точка могат да бъдат зададенипоотделно. Разстоянието от ситото до печатната маса се настройва споредизискванията на конкретното задание.
Компактната конструкция на устройството позволява равномерно и плавнопридвижване на ракелите. Ходът на ракелите се задава с помощта нацифров панел, който управлява директно двигател без четки. Наляганетокакто на ракелите, така и на остриетата може да се управлява поотделно.Ъгълът на ракелите също може да бъде задаван.
Благодарение на пневматичното задвижване и лесната система за отделянена ракелите ситата лесно се отстраняват за почистване.
Като допълнение предлагаме помпа за мастило с автоматично програмиране,снабдена със система за бърза смяна на цвета; система за осветяване наустройството; съвременна система за задаване на позицията на печат иелектронна система за управление на скоростта на ракелите, независимаот скоростта на машината, позволяваща оптимално качество на печат.

inline_907_https://printguide.info/images/mashina_euroinks_3.png

СТАНЦИЯ ЗА ГОРЕЩ ПЕЧАТ СФОЛИО ВЪРХУ ПЛОСКА ОСНОВА
Станция за горещ печат с фолио върху плоска основа, оборудвана сустройство за пропорционално управление на скоростта за отпечатване нашаблон върху тъканта. Ръчно задаване на хоризонтални и вертикалнипараметри и на налягане върху основата с точност до микрометри.
Температурата се контролира с цифров екран.
Устройството се задвижва посредством 4 лоста от неръждаема стомана,управлявани от двигател без четки. Здравата носеща конструкция отнеръждаема стомана придава на устройството стабилност и надеждност.
Развиването на фолиото (надлъжно и напречно) се осъществява от вал стриещ контакт.
Пренавиването на отпадъка се извършва от автоматичен пневматичен вал.
Подаването на фолиото се управлява от двигател без четки с възможностна задаване на различни дължини.
За всеки печатен цикъл може да се зададат две отделни независимидължини.
Сензор регистрира фолиото и спира пресата при изчерпване на материала.

ПОДАВАЩО УСТРОЙСТВО– ИЗХОДЕН МОДУЛ
Устройство, работещо в синхрон със зареждащото устройство, като служиши за управление на опъна на тъканта по продължение на линията.
Комплект от осветителни тела, оборудван със звуков сигнал с яснопоказание за състоянието на машината.
Материята се прикрепва към подаващия барабан посредством два комплектапневматични подаващи валове за самостоятелно закрепване.
Допълнително може да се монтира модем за отдалечено наблюдение идиагностика, както и система за видео наблюдение за наблюдение накачеството на маркиране.

СИСТЕМА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ПОДАВАНЕТО НА МАСТИЛО

Допълнително устройство за регулиране на подаването на .мастило, коетосе задава в няколко приспособени конфигурации:
Отпечатва цифрови и буквени кодове, бар кодове, зададени в стандартнабаза от данни на Excel.
Системата може да отпечатва непрекъснати ролки, не са известниограничения!
Удобен потребителски софтуер позволява добавяне на наставки представки,завъртане на ъгъл със стъпка 1о, добавяне на контролно число към всекиномер.
Широк избор от мастила, включително бои на Pantone, доставяни в удобниза употреба касети, системи с наливни мастила за големи партиди икасети с възможност за пълнене с цел оптимално оползотворяване намастилото.
Уникално UV мастило със сушене TueFlex, което се предлага в удобникасети и мастило G – Force за отпечатване върху РVС ипластмаси.

СИСТЕМА ЗА СУШЕНЕ
UV сушилня, разположена в основата на самата станция за печат,оборудвана с:
Подходяща отвеждаща система, извеждаща парите от машината.
Лампа с електронно регулиране на мощността. При спиране на машинатаматерията се предпазва посредством пневматични ограничители.
Като възможност се предлага допълнително монтиране на въздушни илиинфрачервени сушилни, алтернативно или паралелно.

inline_277_https://printguide.info/images/mashina_euroinks_4.png

(Заявен патент)
РОТАЦИОННА МАШИНА ЗАКРОЕНЕ С ПЕЧАТ
Иновационна система, разработена от инженерите на FRANCHINI &C, позволяващ бързо, ефективно и евтино кроене чрез пълноценнооползотворяване на предимствата на ротационната система (скорост,висока точност, производителност), без допълнителните разходи, коитообикновено произхождат от такава система.
Устройството е снабдено с магнитен цилиндър с универсален формат,подходящо за кроене на всякакви формати при максимална повърхност запечат, благодарение на революционна система за спестяване на толерансза етикети.

ПЛОСКА ОСНОВА ЗА КРОЕНЕ СПЕЧАТ
Плоска основа за кроене с печат, оборудвана с електронно устройство запропорционално управление на скоростта на нанасяне на боята попродължение на материята. Ръчно задаване на хоризонтални и вертикалнипараметри и на налягане върху основата с точност до микрометри.
Устройството се задвижва посредством 4 лоста от неръждаема стомана,управлявани от двигател без четки. Здравата носеща конструкция отнеръждаема стомана придава на устройството стабилност и надеждност.
Допълнително се предлагат магнитни плочи за гъвкаво оползотворяване набоята.

РЕЖЕЩО УСТРОЙСТВО ЗАПРЕНАВИВАНЕ
Отпечатаният и разкроен материал може да се пренавие на по-малки рулапосредством режещо устройство за пренавиване модел STR, оборудвано с:
Режеща част със зъбчато задвижване и ножично режещо острие.
Пневматичен пренавиващ вал, отстраняващ отпадъка (матрицата) всъчетание с незалепващ контактен лост.
Подвижни пневматични или механични втулки, осъществяващи пренавиванетона материята. Предлага се широк диапазон от размери. С цел осигуряванена оборудване за удовлетворяването на конкретните нужди на клиентите сепредлагат допълнителни приспособления: (нагряваща плоча, подравнител,брояч на етикети, сензор за спирачката на матрицата, нож за разрязванена матрицата и т.н.)

inline_831_https://printguide.info/images//mashina_euroinks_5.png

ДРУГИ ДОПЪЛНИТЕЛНИПРИНАДЛЕЖНОСТИ

 • Ламиниращо устройство
 • Пробивно устройство за запазени марки
 • Антистатични системи
 • Системи за почистване на материята
 • Коронно третиране
 • Компактен ракелен блок
 • Магнитни плочи за кроене
 • Вграден разпределител
 • Пневматично странично перфориране
 • Лост за обръщане на материята
 • Система за наблюдение на материята
 • Острило за ракели
 • Устройства за многослойно перфориране
 • Системи за правене на сита
 • Обучение за печат
 • Устройства за отдалечена диагностика

Машинатасе предлага от Евроинкс.

Биографична информация