Ситопечат

3152
Ситопечат

За да бъде един дизайнер истински професионалист трябва да бъде запознат с технологиите възможностите и оборудването на отделните видиве печат. Тази статия ще ви информира конкретно за историята на ситопечата.

Първата ръчна машина за ситопечат е била изработена в САЩ през 1918 г. В Европа се е появила няколко години по-късно. В 1925 г. Джеймс Флокхарт е разработил първата цилиндрична печатна машина. Но въпреки тези изобретения ситопечатната техника оставала крайно примитивна. Качествения скок се случил едва след Втората световна война. По това време се забелязал рязък подем на технологията на ситопечата, и съответно се появила необходимост от по-професионално печатно оборудване. В 1949 г. шведската фирма SVECIA представила прототип на машина за ситопечат с вертикален подем на печатната форма. Тази система радикално се отличавала от обичайната шарнирна система на подем и сложила начало на бурното развитие на ситопечатната техника. На следващата година се появила първата машина за печат върху текстил. За кратко време развитието на оборудоването за ситопечат извършило огромен прогрес. Ръчното оборудоване в развитите страни било постепенно заместено с полуавтоматични и автоматични машини. Печатането на ръка започнало да играе второстепенна роля и се използвало за производство на пробни отпечатъци, крайно малотиражни и много крупноформатни работи. В наши дни ситопечатното оборудване е многообразно и подлежи на класификация. Информацията ни беше предоставена с любезното съдействие на Ситотехника www.sitotehnika.com.

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.