Стойността на дигиталния печат

1795
Стойността на дигиталния печат

Цифрите в статистиките, показващи тенденциите в дигиталния печат са впечатляващи. Търговската асоциация на печатната индустрия PODi посочва, че сумите от продажби на дребно в дигиталния печат за Северна Америка вече надхвърля 30 милиарда долара годишно.

дигитален печат

Друго изследване на Smithers Pira прогнозира, че през 2020 година при печата на опаковки за цифровите технологии ще се падат 17.4% от стойността и 3,4% от обема на поръчките. Всичко това превръща дигиталния печат в „един огромен пазар”.

Разбира се за всеки с дигитално оборудване това е много добра новина, но и опасност, тъй като е покана за всички останали да се включат в този сегмент. Извън статистиката най-важното е, че дигиталният печат позволява много по-големи творчески възможности и добавяне на стойност в отношенията между печатниците и техните клиенти.

Стойността на дигиталния печат започва с простия факт, че той е част от печатната индустрия – среда със сила, която може да бъде измерена. Някои академични изследвания, като проведеното през 2005-та от университета San Jose, стигат до заключението, че хората четат много по-ефективно от отпечатана хартия, отколкото от електронни устройства. През миналата година пощенските служби на САЩ и университетът Temple публикуват резултати от съвместно изследване, което доказва че печатните реклами водят пред дигиталните по емоционална реакция, отделено време и лекота на запомняне.

Доказателство като горното спомагат за убеждаването на маркетинговите специалисти, че печатът и в частност дигиталния персонализиран такъв заслужават видно място в многоканалните кампании. Проучване на Info Trends от 2015-та година насочва вниманието към факта, че големият процент на обратна връзка от печатните каталози, доставяни по пощата са „огромна възможност за дигиталния печат”. Търговците на дребно могат да бъдат сигурни, че при добра комбинация между прецизно насочени печатни каталози, онлайн пазаруване  и продажби в магазина, ще постигнат повишаване в продажбите. Профилирането при търговията към физически лица посредством персонализиране е едно от очевидните приложения на дигиталния печат.

Дигиталният печат би могъл да постигне същия резултат при директната поща. Данни от анализа на Calson & Company установяват, че процентът на отговор при адекватни, персонализирани директни послания са над четири пъти по-високи от тези, използващи статично съдържание за цялата кампания. Успешните маркетингови примери с персонализиран дигитален печат имат едно общо нещо: измерими резултати.

Опаковките са една от най-обещаващите тенденции в развитието на дигиталния печат. Прогнозата на Smithers Pira е, че стойностите за дигитален печат на опаковки и етикети в размер на 10.5 милиарда $ ще нарастват с годишен темп от 13.6% до 2020 година. Очаква се това да е в резултат от сегментирането на опаковките на регионални, сезонни, ориентирани към конкретни потребителски групи или събития. Също така се очаква ръст на създаването на прототипи за малки серии, както и различни решения за защита от фалшификации.

Дигиталният печат предлага и предимството за производство на нито повече, нито по-малко, а на необходимото количество за всеки тип печатни материали, което от своя страна е в голяма полза за крайния потребител. Разбира се предимствата не са само за клиентите, а и за самите печатници. Внедряването на дигитални технологии добавя ново измерение в ефективността на производствените операции. Причина за това са намаляващите тиражи и увеличаващия се брой единични поръчки.

По данни на NPES (търговската група на производителите на оборудване и техника) 2/3 от продажбите на печатно оборудване за първото полугодие на 2015 година се падат на дигиталните машини. Очаква се запазване на тази тенденция и цифровите технологии все повече да изместват офсетовите такива във всяко едно направление.

Източник: piworld.com

Автор: Canon Solutions America

Текста написа: Антон Даскалов

Име: Антон Даскалов

Бакалавър по телекомуникации в Нов Български Университет, а също и бакалавър по Икономика с профил Бизнес администрация. Практик с над 10 годишен опит в сферата на офсетовия печат и номерацията. Въвежда дигиталния печат в портфолиото на офсетовата печатница Оптимал принт. В момента - технолог дигитален печат и фото ентусиаст с добро портфолио.

http://antondaskalov.photography/